Projectmedewerker

De Trainee voert verschillende projecten uit bij Acute Zorg Euregio, waaronder een grootschalige inventarisatie naar digitale gegevensuitwisseling in de regio en het opstarten van een project om de uitstroom van specifieke patiënten uit de Spoedeisende Hulp te verbeteren.