Beleidsadviseur

De Trainee heeft in de functie van beleidsadviseur bij Stichting Samen Zorgen de organisatie geadviseerd en ondersteund bij de Ontwikkeling, implementatie, borging en toetsing van het (kwaliteits)beleid. Daarnaast heeft de Trainee de team- en zorgcoaches ondersteund bij relevante kwaliteitsthema’s en heeft de Trainee een bijgedragen geleverd aan het actualiseren van kwaliteitsdocumenten.