Beleidsmedewerker

De Trainee was als beleidsmedewerker bij de Zorggroep Noordwest-Veluwe betrokken bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. De Trainee was verantwoordelijk voor de planning en organisatie van verschillende activiteiten en bijeenkomsten voor het begeleiden van zorgmedewerkers bij de implementatie van de wet. De Trainee vormde hierbij de verbinding tussen de betrokken partijen.