Beleidsondersteuner

De Trainee creëerde als beleidsondersteuner bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen verbinding tussen de werkgroepen binnen de vereniging. De Trainee ondersteunde bij vergaderingen, middels notulering en het uitvoeren van vervolgacties. Als overkoepelende thema’s zich voordeden legde de Trainee contact tussen de werkgroepen. Daarnaast ondersteunde de Trainee bij de implementatie van de nieuwe website