Bestuursondersteuner en projectmedewerker

De Trainee had bij de Stichting Palliatieve Zorg Nederland (PZNL) de rol als bestuursondersteuner en projectmedewerker. Als bestuursondersteuner maakte de Trainee verslagen van externe vergaderingen binnen de organisatie, en gaf de Trainee advies bij bestuurlijke besluitvorming en strategische vraagstukken. Als Projectmedewerker was de Trainee verantwoordelijk voor de voortgang en effectieve communicatie van het project ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg’.