Gezondheidsjurist

Als Gezondheidsjurist is de Trainee betrokken bij de implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) binnen GGNet. De Trainee adviseert het College van Geneesheer-directeuren over de uitvoering van deze wet en vertaalt de interne en externe ontwikkelingen rondom de landelijke implementatie van de Wvggz en Wet Zorg en dwang naar beleidsvoorstellen. Verder ondersteunt de Trainee leidinggevenden en behandelaars bij de implementatie en uitvoering van het juridisch beleid binnen de organisatie.