Jurist

De Trainee was als jurist bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) werkzaam op de afdeling Opleiding & Registratie. De Trainee werkte als jurist bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Hierbij was de Trainee betrokken bij de herregistratie van Artsen in het specialisten- of profielartsenregister.