Opleidingscoördinator en Projectleider / Procesbegeleider

Als Opleidingscoördinator van de P-opleiding (opleiding tot GZ-psycholoog, Klinisch Psycholoog of Klinisch Neuropsycholoog) coördineert de Trainee de P-opleidingen die Karakter verzorgt en is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling. Naast de werkzaamheden als Opleidingscoördinator is de Trainee Projectleider/Procesbegeleider voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’.