Projectleider

Binnen het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle was de Trainee Projectleider van het project ‘In verbinding’. De Trainee heeft gewerkt aan een nieuwe rolverdeling binnen de teams en onderzocht hoe de betrokkenheid van de leden verhoogd kon worden. Het doel hiervan was het doelmatiger functioneren van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle.