Projectleider

De Trainee was projectleider bij de GGZ inGeest binnen het programma strategische personeelsplanning. Hierbij was de Trainee verantwoordelijk voor de implementatie en borging van het ontwikkeltraject voor basispsychologen. Daarnaast ondersteunde de Trainee ook bij de andere projecten onder het programma, zoals bij de uniforme functiemix en taakherschikking. Verder hield hij zich bezig met het verbeteren van het proces rondom stages.