Projectleider

De Trainee heeft als projectleider bij het St. Antonius Ziekenhuis bijgedragen aan de inventarisatiefase van het project ‘Realisatie Kort Verblijf’, in de vorm van het schrijven van het projectplan. Daarnaast heeft de Trainee ook een bijdrage geleverd aan het project ‘Juiste zorg, Juiste plaats, Juiste kosten’, waarbij de Trainee zich bezig hield met het capaciteitsprobleem. Ook heeft de Trainee een evaluatierapport over de samenwerking met een AI-softwarebedrijf geschreven.