Projectmedewerker Nederlandse Vereniging voor Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) – Projectmedewerker

De Trainee houdt zich bezig met een drietal sub-projecten voor de NVAVG: Beleidszaken rondom de Wet zorg en dwang (Wzd), kwaliteits- en tevredenheidonderzoek onder leden van de NVAVG omtrent het onderwerp regionalisering, plus het schrijven van een daaropvolgend implementatievoorstel, en het opstellen van een plan van eisen voor informatiesystemen binnen deze specifieke zorgsector.