Projectondersteuner

De Trainee was als Projectondersteuner bij DOCK betrokken bij het project ‘Sturen op Resultaat’, om de effectiviteit en de kwaliteit van de organisatie te verhogen/te borgen. De Trainee was verantwoordelijk voor de projectcommunicatie, -voortgang en -planning. Daarnaast werkte de Trainee aan de herindeling van de interne systemen, vormgeving van dashboards en het schrijven van de besturingscyclus.