Beleidsadviseur

Het takenpakket van de Trainee is zeer divers en heeft zowel betrekking op ziekenhuisbrede trajecten als op afdelingsspecifieke initiatieven. Voorbeelden van de trajecten bij het St. Antonius ziekenhuis zijn: aandoeningsgericht werken, de geheugenpolikliniek, structurele huisvesting Covid, overlegstructuren en transmurale zorg. Als Trainee ondersteun je de managers en lever je een bijdrage aan het behalen van beoogde doelstellingen van de organisatie.