Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) – Projectmedewerker

De Trainee is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens en het uitzetten van actie binnen verschillende projectgroepen. De Trainee zorgt ervoor dat projectleden actief betrokken blijven bij de projecten die momenteel minder prioriteit krijgen, maar wel een belangrijk doel hebben. Werkzaamheden binnen dit project zijn: het verzamelen van relevante informatie, het opstellen van een plan van aanpak, actielijsten samenstellen en terugkoppeling van projectleden opvragen.