Anne Stegeman

Anne is empatisch, nieuwsgierig, behulpzaam en enthousiast
  • Studie BSc: Algemene Sociale Wetenschappen
  • Studie MSc: Social Policy and Public Health
  • Geboren in 1997
  • Woont in Zwolle

Algemeen

Anne heeft de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen en vervolgens de master Social Policy and Public Health afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

De focus van deze master lag op het creëren, implementeren en evalueren van sociaal beleid rondom gezondheid en welzijn. Anne heeft voor haar afstudeeronderzoek stage gelopen bij een vluchtelingenorganisatie. Hier heeft ze haar eigen onderzoek uitgevoerd naar het effect van een Matchingsproject op de integratie van deelnemende vluchtelingen.

Voorafgaand aan deze master heeft Anne de bachelor Algemene Sociale Wetenschappen gedaan, waarin haar focus lag op migratie, etnische relaties en multiculturalisme. Ze heeft een minor gevolgd in antropologie en heeft hiervoor een semester in Ierland gestudeerd. Voor haar afstudeerscriptie heeft Anne een onderzoek uitgevoerd naar de vorming van biculturele identiteiten onder Turkse Nederlanders.

Naast haar studie was Anne Secretaresse van de Integratie Commissie van de internationale studentenvereniging ESN. Haar taken bestonden voornamelijk uit het organiseren van activiteiten rondom maatschappelijk relevante onderwerpen en het notuleren bij bijeenkomsten. Momenteel werkt Anne als leidinggevende bij een bakker en doet ze vrijwilligerswerk binnen een vluchtelingenorganisatie.

Testimonial

Na het afronden van mijn master Social Policy and Public Health was ik nog even zoekende wat ik als vervolgstap wilde doen. In deze master lag de focus op het creëren, implementeren en evalueren van sociaal beleid rondom gezondheid en welzijn. Het begrijpen en verklaren van sociale problemen vanuit een interdisciplinair perspectief stond hierbij centraal. Ik heb bijvoorbeeld met veel plezier gewerkt aan projecten die als doel hadden het welzijn van vluchtelingen te bevorderen. Graag wilde ik deze opgedane kennis in praktijk brengen in een nieuwe baan, tegelijkertijd wilde ik me ook verder ontwikkelen en blijven leren. Vandaar dat ik mij ben gaan verdiepen in Traineeships.

Via LinkedIn werd ik benaderd door High Select. Met de focus op beleid, gekoppeld aan zorg en welzijn, leek dit Traineeship perfect aan te sluiten op mijn master, waarbij ook altijd gezocht werd naar verandering en verbetering. De positieve en inspirerende verhalen die ik online las van andere Trainees maakte mij nog enthousiaster over dit Traineeship. Uiteindelijk lijkt het mij het mooist om mijn achtergrond in sociale wetenschap te koppelen aan de zorg.

Het mooie aan dit Traineeship vind ik dat ik de kans krijg om bij verschillende zorgorganisaties ervaring op te doen. Ondanks dat veel onderwerpen binnen zorg en welzijn mij aanspreken ben ik nog zoekende naar wat het best bij mij past. Daarom lijkt het me mooi om meerdere projecten te doen binnen verschillende organisaties om te zien waar mijn passie precies ligt.

Daarnaast wil ik graag werken aan mijn professionele ontwikkeling. Ik vond het mooi om te lezen dat er wekelijks tijd wordt besteed aan persoonlijke groei. Graag wil ik ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen en wat mijn verbeterpunten zijn. Het lijkt mij waardevol, leerzaam en leuk om dit samen met andere Trainees te kunnen doen en die ervaringen te delen. Ik kijk ontzettend uit naar twee leerzame en gezellige jaren!

Afgeronde projecten

Project 1: Beleidsondersteuner bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen

Anne was werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Deze wetenschappelijke beroepsvereniging behartigt belangen van Artsen en ondersteunt hen op het gebied van opleiding/onderwijs, Kwaliteit en wetenschap. Het primaire doel van de VRA is de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Binnen deze vereniging bestonden 17 werkgroepen met ieder hun eigen expertise. Als Beleidsondersteuner hield Anne zich bezig met het maken van verbinding tussen deze werkgroepen, die nu vaak apart van elkaar functioneren. Daarnaast ondersteunde ze de werkgroepen bij hun activiteiten. Concrete taken waren hierbij het voorbereiden en notuleren van vergaderingen, het uitvoeren van daarop volgende acties, het signaleren van overlappende thema’s binnen de werkgroepen en de contacten leggen en onderhouden. In het half jaar dat Anne hier werkzaam was heeft ze ook de werkzaamheden van de werkgroepen duidelijk in kaart gebracht, geïnventariseerd welke ondersteuning de werkgroepen van het VRA-bureau verlangen en deze in de praktijk gebracht. Daarnaast bood Anne ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe website.

Na het afronden van dit project heeft Anne de taken overgedragen. Het doel van deze opdracht is dan ook het maken van een profielschets waaruit blijkt welke capaciteiten de nieuwe werknemer nodig heeft om de werkgroepen in de toekomst goed te ondersteunen en hen zo efficiënt mogelijk te laten (samen)werken.

Project 2: Projectleider bij ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle

Voor haar tweede project heeft Anne gewerkt bij ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle. Dit is één van de tien regionale zorgnetwerken die opgericht is door VWS voor de regionale aanpak antibioticaresistentie (ABR). Het doel van dit netwerk is het voorkomen van antibioticaresistentie en verspreiding te bestrijden op regionaal niveau. Binnen het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle was Anne Projectleider van het project ‘In verbinding’.

Als Projectleider heeft Anne gewerkt aan een nieuwe rolverdeling binnen de teams en onderzocht hoe de betrokkenheid van de leden verhoogd kon worden. Het doel hiervan was het doelmatiger functioneren van het ABR Zorgnetwerk Euregio-Zwolle.

Project 3: Programmasecretaris bij WWZ038

Voor haar derde project werkte Anne deels als Programmasecretaris bij WWZ038. WWZ038 (Wonen, Welzijn, Zorg Zwolle) is een netwerk bestaande uit zorgaanbieders, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Zwolle. Dit netwerk denkt na over maatschappelijke thema’s die de Zwolse samenleving raken en werkt actief samen aan een stad waarin inwoners Kwaliteit van leven ervaren. Hierbij zijn zorg, welzijn en wonen goed op elkaar afgestemd. Als Programmasecretaris ondersteunde Anne de bestuurlijke overleggen en organiseerde ze de ALV’s.

Huidig project

Project 4: Beleidsmedewerker Kwaliteit bij de Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk gehandicapten