Caja Groot

Caja Groot

Caja krijgt energie van werken in teamverband. Ze kan omschreven worden als een sociaal dier en een echte teamplayer. Daarnaast is zij enthousiast, leergierig, flexibel en betrouwbaar.
  • Studie BSc: Health Sciences
  • Studie MSc: Health Sciences - International Public Health
  • Geboren in 1997
  • Woont in Purmerend

Algemeen

Testimonial

Als klein meisje wist ik al dat ik iets met gezondheid wilde doen. Ik hield ervan om anderen te helpen en was altijd heel geïnteresseerd in gezondheidsverschillen en de oorzaken daarvan. Deze interesse in publieke gezondheid werd alleen maar groter tijdens de middelbare school en de keuze om Gezondheidswetenschappen te gaan studeren aan de Vrije Universiteit was daarom voor mij snel gemaakt. Tijdens de breed opgezette bachelor heb ik mij vooral gefocust op actuele volksgezondheidsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Hier kwam ik erachter dat ik mij nog meer wilde richten op nationale en internationale gezondheidsverschillen en een zinvolle bijdrage wilde leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg door (kwetsbare) mensen te helpen hun gezondheid te beschermen en bevorderen. Om deze reden heb ik gekozen voor de master Gezondheidswetenschappen met een specialisatie in Internationale Volksgezondheid.

Na mijn master werd het tijd om te zoeken naar een geschikte werkplek. Ik had alleen het gevoel dat ik nog lang niet uitgeleerd was en ook zocht ik een plek waar ik mijzelf op zowel professioneel als persoonlijk vlak kon door Ontwikkelen. Gelukkig kwam na een zoektocht op het internet het Beleid- en Management Traineeship van High Select voorbij!

Het Traineeship biedt mij een mooie kans om mijn reeds opgedane kennis, vaardigheden en interesses in te zetten, maar tegelijkertijd nog veel meer te kunnen leren. Daarnaast biedt het Traineeship mij de mogelijkheid om veel kennis op te doen bij verschillende organisaties en om te ontdekken wat voor functie en zorginstelling nou het beste bij mij past. Door twee jaar lang waarde toe te voegen aan de sector Zorg & Welzijn als Trainee en het volgen van het ontwikkeltraject, hoop ik dat ik mij hierna volledig kan wijden aan gezondheidsverschillen in het land en gelijkheid binnen de zorg.

Afgeronde projecten

Caja is momenteel bezig met haar eerste project.

Huidig project

Project 1: Projectmedewerker Business Process Automation en Adviseur Adminstratieve Organisatie bij GGZ InGeest

Als Projectmedewerker Business Process Automation en Adviseur Administratieve Organisatie is Caja betrokken bij het Herstelplan Zorglogistiek, waarbinnen verschillende projecten worden uitgevoerd met als doel de administratieve last van medewerkers te verminderen, cliënten binnen InGeest eerder de benodigde behandelingen te geven en kostenbesparing op lange termijn te realiseren. Het Herstelplan Zorglogistiek richt zich hiervoor op het optimaliseren en automatiseren van verschillende zorg logistieke processen, van intake tot door- en uitstroom en intern doorverwijzen van de cliënt.

Binnen het project is het Caja haar rol om de verschillende zorg logistieke processen binnen InGeest in kaart te brengen. Hiervoor gaat ze in gesprek met afdelingsmanagers, behandelaren en administratief medewerkers, waarna ze analyses maakt over de huidige en de gewenste situatie. Daarnaast geeft Caja adviezen over het optimaliseren van de verschillende processen aan een team van developers en is zij nauw betrokken bij de Ontwikkeling van de applicatie CLINT. De applicatie CLINT automatiseert een groot deel van de zorglogistieke processen binnen InGeest, wat bijdraagt aan het doel van het project. Om te toetsen of CLINT werkt in de praktijk geeft Caja presentaties aan verschillende stakeholders, organiseert Caja feedbacksessies en werkgroepen en test Caja wekelijks de verschillende functies van de applicatie.

Project 2: Projectmedewerker Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Omring

Als onderdeel van het MVO-team zet Caja zich in om het bewustzijn en de kennis over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen binnen Omring te vergroten. Caja is projectleider voor het project Duurzame Voeding en ze zet zich in voor een meer duurzame eiwitconsumptie door medewerkers en cliënten. Daarnaast is Caja betrokken bij het organiseren van de Week van de Duurzaamheid, ondersteunt zij bij de Milieuthermometer Zorg certificatie van verschillende zorglocaties en is zij medeverantwoordelijk voor het creëren van een Green Team netwerk met actieteams en MVO-ambassadeurs binnen de organisatie. Deelname aan verschillende projecten binnen het team betekent projectmatig werken, waarbij het creëren van een duidelijk overzicht per project en het zorgen voor de juiste informatie en mate van urgentie bij betrokken collega's binnen de projecten erg van belang zijn.