Dion Zijtveld

Dion is analytisch sterk onderlegd, communicatief vaargdig, flexibel en enthousiast.
  • Studie BSc: Biomedische Wetenschappen
  • Studie MSc: Toxicology & Environmental Health
  • Geboren in 1995
  • Woont in Utrecht

Algemeen

Dion heeft de master Toxicology & Environmental Health en de Bachelor Biomedische Wetenschappen afgerond aan de Universiteit Utrecht. De afgelopen twee jaar is Dion werkzaam geweest als Wetenschappelijk Medewerker bij het RIVM.

Dion heeft de keuze voor de bachelor Biomedische Wetenschappen gemaakt op basis van zijn bovenmatige interesse voor de medische wereld. Echter zag hij zichzelf niet met patiënten werken en dus was dit de ideale keuze. Tijdens zijn opleiding heeft Dion een brede en solide kennisbasis kunnen leggen voor (micro)biologische processen binnen het menselijk lichaam. Daarnaast heeft Dion ook een cursus 'Business in life sciences' gevolgd, waarin hij een businesscase heeft ontwikkeld voor het patenteren van een medisch hulpmiddel.

Het masterprogramma van Toxicology & Environmental Health heeft Dion getraind in de fundamenten van de humane risicobeoordeling. Hier heeft hij geleerd om op basis van zowel wetenschappelijke literatuur als experimentele data een hazard en exposure assessment te doen voor schadelijke stoffen.

Binnen het RIVM was Dion als Wetenschappelijk Medewerker actief op de afdeling Consumenten- en Productveiligheid (CPV) binnen het centrum Veiligheid Stoffen & Producten (VSP). Binnen de afdeling heeft hij werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van humane risicobeoordeling in gevarieerde projecten binnen zowel nationale als Europese kaders. Op Europees niveau focusten projecten zich vooral op de toelating en registratie van chemische stoffen binnen de Europese wetgeving. Hiervoor moesten de nodige stappen worden gevolgd die hij of zelf heeft uitgevoerd of heeft gecontroleerd. Op nationaal niveau waren veel werkzaamheden gericht op de ondersteuning bij het beleid en de handhaving. Ook was Dion actief betrokken in het beheer van een burgerhelpdesk en van een website die in het teken stond van het informeren van consumenten over de veiligheid van alledaagse producten.

Dion haalt energie uit het werken met mensen en voor mensen. Hij ondervond dat de afstand tot de maatschappij te groot was in zijn vorige werkzaamheden. Nu is hij zeer enthousiast om aan de slag te gaan met een nieuwe uitdaging in een voor hem nieuwe omgeving.

Testimonial

Dion heeft nog geen testimonial geschreven.

Afgeronde projecten

Dion heeft nog geen project afgerond

Huidig project