Elaine Corstiaensen

Elaine is flexibel, gedreven, gemotiveerd, enthousiast en kwaliteitsgericht
  • Studie BSc: Gezondheidswetenschappen, Beleid en Management Gezondheidszorg
  • Studie MSc: Health Economics, Policy & Law
  • Geboren in 1993
  • Woont in Mook

Algemeen

Elaine heeft de Master Health Economics, Policy & Law en de Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid en Management Gezondheidszorg afgerond aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Daarvoor heeft zij de Bachelor Mondzorgkunde behaald.

Tijdens haar Master scriptie heeft Elaine een kwantitatief onderzoek gedaan naar de impact van de ontwikkeling van de COVID-19 pandemie. Ze onderzocht de impact van COVID-19 gerelateerde maatregelen op de kwaliteit van leven van zeven Europese landen.

Elaine heeft verschillende stages gelopen. Zo heeft Elaine een stage gedaan bij een organisatie die de belangen behartigd van zorgondernemingen in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en jeugdzorg. Daar heeft ze meegelopen met een Beleidsadviseur en onder andere overleggen en vergaderingen bijgewoond. In haar functie als stagiair heeft Elaine geleerd om effectief te notuleren.

Tijdens haar Bachelor scriptie heeft ze een kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Elaine onderzocht in hoeverre in de tandheelkundige beroepspraktijk invulling wordt gegeven aan het leer- en verbetereffect van tuchtuitspraken. Ze heeft een advies uitgebracht welke verbetermaatregelen genomen moeten worden voor kwaliteitsbevordering.

Daarnaast heeft Elaine gewerkt als mondhygiëniste bij een tandartsenpraktijk. Ze streefde ernaar om samen met de cliënt tot een betere mondgezondheid te komen. Hier heeft zij geleerd om in een multidisciplinair team te werken en samen te werken binnen een professionele context. Ook heeft Elaine gewerkt in een tandartspraktijk die gespecialiseerd is in het behandelen van kinderen.

Testimonial

Na een tijd gewerkt te hebben met de patiënt, wilde ik graag vanuit de organisatorische kant aan de slag voor de patiënt. Daarom ben ik gestart met de Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg en heb ik vervolgens de Master Health Economics, Policy & Law afgerond.

Mijn interesse ging uit naar beleid en management in de zorg, maar ik wist nog niet in welke functie. Daarom ben ik na mijn afstuderen opzoek gegaan naar een Traineeship in de zorg. Er waren meerdere organisaties die een Traineeship aanboden, maar mijn voorkeur ging uit naar High Select. Ik wilde mij niet alleen op professioneel vlak Ontwikkelen maar zeker ook op persoonlijk vlak. Ik verwacht dit te doen door het volgen van Workshops, Trainingsweekenden, Inspiratiesessies, Coaching en Intervisies. Doordat ik nog niet goed weet welke functie het best bij mij past en High Select mij de mogelijkheid biedt om dit uit te zoeken, verwacht ik dat ik over twee jaar hier een beter beeld van heb. Ik verwacht ook dat het Traineeship een investering is voor de rest van mijn carrière, omdat je de kans krijgt om werkervaring op te bouwen in bepaalde functies die je als pas-afgestudeerde nog niet kan vervullen. Niet in de laatste plaats verwacht ik vooral veel gezelligheid en nieuwe mensen te ontmoeten.

Afgeronde projecten

Project 1: Beleidsadviseur Klant- en Marktontwikkeling (Zorgverkoop) bij ZorgSpectrum

Elaine is aan de slag gegaan als beleidsadviseur klant- en marktontwikkeling (in de richting van zorgcontractering). Het was een diverse functie waarin zij zich onder andere bezig heeft gehouden met het vertalen van contractafspraken (tarieven en processen) met verschillende zorgfinanciers in de praktijk. Ook heeft Elaine als taak gehad om lopende contractafspraken te monitoren en daarover verantwoording af te leggen. Zo heeft ze meegewerkt aan het schrijven van een plan ter verantwoording aan een zorgverzekeraar over bijvoorbeeld de lokale en regionale samenwerkingsrelaties om wijkgericht te werken, en hoe dat nu al wordt gedaan.

Elaine heeft nu diepgaandere kennis van verschillende zorgprofielen, wet- en regelgeving en verschillende financieringsstromen binnen de zorg. Ze is daardoor ook vraagbaak geweest voor collega's. Ze heeft productiesturingsoverleggen voorbereid en bijgewoond waar lopende zaken intern besproken werden (bijvoorbeeld risico's en ontwikkelingen) en eventuele actiepunten uit voortkwamen. Elaine is ook sparringpartner geweest op het gebied van verschillende beleidsvraagstukken. Ze heeft een adviserende rol gehad bij interne casuïstiek met betrekking tot onder andere zorgindicaties en bij de ontwikkeling en implementatie van beleid en de vertaling daarvan naar de interne organisatie. Zo heeft ze geleerd om procesbeschrijvingen op te stellen om verbetering en duidelijkheid in de bestaande processen te krijgen. In haar laatste maand heeft Elaine zich beziggehouden met de aanbestedingsprocedure Wmo Individuele Begeleiding. In voorbereiding hierop heeft ze overlegtafels van gemeenten bijgewoond, een risicoanalyse gemaakt van de belangrijkste risico's voor de organisatie en de eisen met de betreffende directeur en manager besproken.

Project 2: HR-beleidsadviseur bij Stichting Samen Zorgen

Elaine is aan de slag gegaan als HR-beleidsadviseur. Haar taken bestonden uit het in kaart brengen van de huidige HR-processen (bijvoorbeeld: werving en selectie, uitstroom, vakantie- en verlof en verzuim) en het optimaliseren/implementeren van (nieuw) HR-beleid en -processen. Zij had nauw contact met de directie, het managementteam, de HR-adviseur, de communicatieadviseur, teamcoaches en zorgcoaches. Haar taak was om de verantwoordelijkheden en taken van een proces te beschrijven. Ook dacht Elaine mee met het optimaliseren van processen en het creëren van draagvlak voor het implementeren van nieuw(e) HR-beleid en -processen, waaronder het (pre-/)onboardingsproces voor nieuwe medewerkers. Ter verbreding heeft ze ook een aantal zorgprocessen in kaart gebracht, zoals het aanvragen van meerzorg en methodisch werken aan probleemgedrag.

Huidig project

Project 3: Managementtrainee bij GGNet Ambulant

Elaine ondersteunt de manager ambulant die leiding geeft aan een ambulante afdeling van 90 medewerkers die poliklinische behandeling en FACT-behandeling bieden. De werkzaamheden bestaan uit projectmanagement, begeleiden en coachen van medewerkers, verzuimbegeleiding, acute problemen oplossen, planning en control en besluitvorming.