Franka Witlox

Franka wordt enthousiast van verschil kunnen maken en echt iets kunnen betekenen voor een ander. Puzzelen en analyseren is haar Passie en dit past ze dan ook graag toe in haar werk. Franka doorziet snel de kern en is resultaatgericht. Hiermee creëert ze overzicht en komt ze snel tot een plan van aanpak of ontwerp.
  • Studie BSc: Bachelor Pedagogische Wetenschappen
  • Studie MSc: MSc Bedrijfskunde (Organizational Design and Development)
  • Geboren in 1996
  • Woont in Nijmegen

Algemeen

Franka heeft de master Organizational Design and Development (studie Bedrijfskunde) afgerond aan de Radboud Universiteit. Haar masterscriptie schreef zij over het effectief ontwerpen en implementeren van een netwerkorganisatie. Dit onderzoek voerde zij uit bij het Centrum voor Seksueel geweld en Kindermishandeling. Daarnaast heeft ze (op het schrijven van de masterscriptie na, vanwege een dubbele master) alle vakken van de master Pedagogische Wetenschappen (specialisatie Risicogedrag gecombineerd met specialisatie Forensische Pedagogiek) afgerond aan dezelfde universiteit.

Tijdens haar master is Franka gaan werken bij een projectbureau in Nijmegen waar ze binnen diverse projecten en vanuit verschillende rollen al enige ervaring heeft opgedaan binnen projectmanagement. Zo vervulde zij de rol van Projectondersteuner binnen een herinrichtingsplan voor de WMO binnen de gemeente Westland. Ook ondersteunde zij bij het opstellen van een inwerktraject bij ArtEZ en was ze Projectleider binnen een marktonderzoek naar beeldzorg leveranciers voor ZZG.

Franka is in 2014 begonnen met haar studie Pedagogische Wetenschappen vanuit een interesse in de mens en mentale gezondheid. Gedurende deze opleiding ontwikkelde ze echter steeds meer interesse in de organisatorische kant van (jeugd)zorg waardoor ze heeft gekozen voor een beleidsmaster in plaats van diagnostiek. Deze master combineerde zij met een pre-master Bedrijfskunde. De interesse in beleid en organisatie bleef echter groeien waardoor ze ook de master Bedrijfskunde is gaan volgen en deze uiteindelijk volledig heeft afgerond.

Door het combineren van de studie Pedagogische Wetenschappen en Bedrijfskunde heeft Franka geleerd om vanuit verschillende perspectieven te kunnen kijken en handelen. Binnen de studie Pedagogische Wetenschappen heeft zij veel geleerd over het belang van de juiste zorg, maar ook over gespreksvoering, coaching en analyseren en beredeneren. Binnen haar studie Bedrijfskunde leerde zij veel over innovatie, interventie, (re) organisatie en veranderingsmanagement.

 

Testimonial

Tijdens mijn laatste jaar op de middelbare school wist ik het zeker. Ik wilde kinderen helpen die vastliepen in hun Ontwikkeling door wat voor uitdagingen dan ook. Hier begon dan ook mijn affiniteit met de zorg. In 2014 begon ik vol enthousiasme aan mijn studie Pedagogische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

En toen kwam in 2015 de decentralisatie van Jeugdzorg waarbij de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij de gemeente kwam te liggen. Het idee er achter was goed. Door jeugdzorg meer lokaal te organiseren zou de druk op gespecialiseerde zorg afnemen en zou jeugdzorg persoonlijker en laagdrempeliger worden. In de praktijk bleek dit echter makkelijker gezegd dan gedaan.

Gedurende mijn studie merkte ik dat de Ontwikkelingen rondom de decentralisatie mijn interesse wekte. In mijn geval meer dan de diagnostiek waar mijn studie zich voornamelijk op focuste. Mede hierdoor heb ik besloten om me tijdens mijn master (Forensische Pedagogiek en Risicogedrag) te focussen op beleid in plaats van diagnostiek. Daarnaast volgde ik een pre-master Bedrijfskunde om mijn Kennis op dit vlak te verdiepen en verbreden. Na het afronden van mijn pre-master Bedrijfskunde was ik nog niet uitgeleerd en besloot ik een master Bedrijfskunde (Organizational design and development) te doen. Deze master focuste zich veel op grotere en complexere organisaties en instituten zoals de overheid, gemeentes, zorg en onderwijs. Hierdoor heb ik geleerd dat mijn interesse verder gaat dan enkel Jeugdzorg. Ik wil graag iets een bijdragen leveren aan het welzijn van mensen, zowel binnen en buiten organisaties.

Tijdens en na mijn master heb ik mijn eerste vlieguren gemaakt bij een projectbureau dat zich richtte op de zorg en het sociale domein. Ik heb hier enkele opdrachten gedaan voor gemeenten, een ouderenzorg organisatie en jeugdzorg. Hierdoor merkte ik dat ik graag wil doorleren. Ik was op zoek naar tools om een project nét even anders aan te pakken dan standaard, zonder resultaat en efficiëntie te verliezen. Daarnaast wil ik me graag meer richten op innovatie en (re)organisatie. Bij High Select hoop ik tools aangereikt te krijgen die ik mij eigen kan maken in mijn aanpak. Daarnaast hoop ik nieuwe connecties aan te gaan binnen het domein waar ik mij voor wil inzetten. En dat doe ik graag samen. Met collega’s, opdrachtgevers, cliënten en patiënten. “Alleen zijn we een druppel. Samen zijn we een oceaan” - Ryunosuke Satoro.

Afgeronde projecten

Franka heeft nog geen afgerond project.

Huidig project

Franka heeft nog geen project.