Liz Waajen

Liz is analytisch ingesteld, is zelfstand en communicatief sterk
  • Studie BSc: Biomedische Wetenschappen
  • Studie MSc: Science in Society
  • Geboren in 1996
  • Woont in Nijmegen

Algemeen

Liz is een enthousiaste en leergierige jonge professional met een bachelor in Biomedische Wetenschappen en een master in Science in Society. Liz is erg geïnteresseerd in medische kennis en gezondheid, maar waar ze echt een passie voor heeft is om deze kennis te vertalen naar mens en maatschappij. Hierdoor is ze ook graag bezig met het verbeteren van de zorg door het verbeteren en optimaliseren van processen. Daarbij vindt ze het meenemen van de perspectieven van verschillende belanghebbenden een cruciaal onderdeel van succesvolle veranderingen in een organisatie.

Liz heeft de onderzoeksmaster Medische Biologie met een specialisatie in Science in Society afgerond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij heeft de bachelor Biomedische Wetenschappen aan de Maastricht University afgerond.

Voor haar master scriptie heeft Liz een participatief actiegericht onderzoek uitgevoerd bij het Kennisinstituut van de Federatie medisch specialisten. Dit onderzoek was gericht op de implementatie van een kunstmatige intelligentie tool om het proces van klinische richtlijnontwikkeling te verbeteren. Liz heeft met behulp van focusgroepen de perspectieven van verschillende belanghebbenden in kaart gebracht. Vervolgens heeft ze deze perspectieven gebruikt om de organisatie te adviseren over de keuze van een tool en de randvoorwaarden voor implementatie.

Naast haar studie is Liz actief geweest bij verschillende organisaties en verenigingen. Zo heeft ze een jaar de functie van Bestuurssecretaris gehad en is ze onder andere bezig geweest met het organiseren van evenementen, sponsoracquisitie en het werven van leden. Door haar sociale aard zoekt Liz in haar vrije tijd vaak situaties op waarbij ze in teamverband moet werken en een verbindende functie heeft.

Testimonial

Toen ik met mijn bachelor Biomedische Wetenschappen begon wist ik al dat ik mensen en gezondheid erg interessant vond. In de jaren die volgden heb ik mij beziggehouden met de biologische kant van deze onderwerpen, maar ik had toch het idee dat ik daar iets miste. Tijdens mijn master heb ik de mogelijkheid gehad om over te stappen naar de Specialisatie Science in Society waar ik lessen heb gevolgd over beleid en een breder perspectief heb kunnen toepassen op de maatschappij en gezondheid. Zodoende ben ik na mijn afstuderen op zoek gegaan naar een functie buiten de academische wereld waar ik dit pad kon voortzetten.

Een paar maanden na mijn afstuderen ben ik tijdens mijn zoektocht het Traineeship van High Select tegengekomen. Ik wist nog niet zo goed welke kant in de gezondheidszorg ik nou precies op wilde gaan en dit is precies waarom het Traineeship van High Select mij aansprak. Het biedt een breed assortiment aan leuke opdrachten bij veel verschillende soorten opdrachtgevers. Daarnaast biedt het Traineeship een ontwikkelprogramma waarvan ik denk dat je er als young professional erg veel profijt van kan hebben.

Ik hoop tijdens dit Traineeship meer te leren over mijn eigen kwaliteiten en mijn voorkeuren voor projecten en organisaties. Daarnaast hoop ik met de workshops en trainingen zo veel mogelijk vaardigheden, zoals communicatie en leiderschap, verder te ontwikkelen. Ik verwacht dan ook dat dit een goede kick-start zal zijn van mijn professionele carrière en ik kijk uit naar de leermomenten die mij de komende twee jaar te wachten staan.

Afgeronde projecten

Project 1: Project Medewerker Kwaliteit Certificering bij ONS welzijn

Tijdens haar eerste opdracht is Liz werkzaam geweest bij ONS welzijn geweest binnen het project kwaliteit certificering. Tijdens dit project heeft ze bijgedragen aan het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat. Het behalen van dit certificaat draagt bij aan de kwaliteit van dienstverlening aan laat zien dat alle bedrijfsprocessen in orde zijn. Om dit te bereiken heeft Liz deze processen geanalyseerd en omgezet in verschillende documenten zoals procesbeschrijvingen, instructies en beleid. Hiervoor heeft ze medewerkers geïnterviewd van zowel het primaire proces als de bedrijfsvoering.

Eén van de eindproducten van dit project is het Kwaliteitshandboek waar alle documenten verzameld worden. Het doel van dit handboek is dat medewerkers snel informatie kunnen vinden met betrekking tot hun werkzaamheden en deze informatie ook altijd up-to-date is. Daarnaast worden er ook allerlei processen opgenomen die bijdragen aan de continue verbetering van de organisatie. Liz heeft hier voornamelijk aan bijgedragen door het beschrijven van processen en het aanmaken van andere benodigde documenten. Daarnaast heeft Liz geassisteerd bij verplichte onderdelen van de certificering, zoals de directiebeoordeling, de prospectieve risico inventarisatie en de audit.

Project 2: Projectmedewerker bij Zorggroep DOH en SGE

Voor haar tweede opdracht heeft Liz gewerkt bij zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts) en SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven). Deze twee organisaties zaten in een fusietraject en Liz heeft hier als Projectmedewerker aan verschillende projecten gewerkt. Met betrekking tot de fusie heeft Liz een ondersteunende rol gehad in het traject richting een nieuw meerjarenbeleid. Hieronder viel het organiseren van ‘Inspiratiedagen’ en strategiesessies om input voor een nieuw beleid bij de medewerkers op te halen. Daarnaast heeft ze aan een project rondom deregulering van de zorg gewerkt waarbij ze met huisartsen en ziekenhuis rond de tafel is gegaan om ‘Paarse krokodillen’ te minimaliseren. Verder heeft ze met behulp van vragenlijsten de vernieuwing van een van de zorgprogramma’s geëvalueerd. Hiervoor heeft ze de perspectieven van praktijkondersteuners en patiënten bekeken en hierover gerapporteerd. Als laatste is Liz ook nog bezig geweest met het vernieuwen de opzet van een aantal teksten rondom zorgprogramma’s en het opstellen van een informatiedocument voor nieuwe medewerkers.

Huidig project

Project 3: Projectmedewerker bij Herlaarhof

Project 4: Medewerker Kwaliteit en Beleid bij Stichting Pergamijn