Trainee Marvin

Marvin Verhoeven

Marvin is enthousiast, betrokken, communicatief vaardig, analytisch, nieuwsgierig en resultaatgericht
  • Studie BSc: Gezondheidszorg Technologie
  • Studie MSc: Publiek Management
  • Geboren in 1998
  • Woont in Tilburg

Algemeen

Marvin heeft de bachelor Gezondheidszorg Technologie aan de Avans Hogeschool Breda en de master Publiek Management (Bestuurskunde) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gevolgd.

Tijdens de master Publiek Management (Bestuurskunde) heeft Marvin zijn afstudeerstage uitgevoerd bij de gemeente Eindhoven. Marvin heeft hier zijn scriptie geschreven over de verbetering van prestatiemanagement rondom subsidies binnen het sociaal domein, waarbij Marvin onderzoek heeft gedaan naar de onbedoelde effecten van prestatiemanagement en hoe deze verholpen kunnen worden. Daarnaast heeft Marvin ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd voor de afdeling beleid & strategie, zoals het inzichtelijk maken van de verstrekten subsidies van voorgaande jaren binnen het sociaal domein. Verder heeft Marvin tijdens de master ook een bijdrage geleverd aan het project ‘Expeditie RWS 2050′ van Rijkswaterstaat, waarbij Marvin samen met zijn projectgroep heeft onderzocht hoe Rijkswaterstaat invulling kan geven aan systeemverantwoordelijkheid voor de vier, door Rijkswaterstaat ontwikkelde, toekomst omgevingsscenario’s (link naar het project: www.expeditierws2050.nl).

Voorafgaand aan deze master heeft Marvin ook de hbo bachelor Gezondheidszorg Technologie gevolgd. Tijdens deze bachelor heeft Marvin twee stages uitgevoerd. De eerste stage heeft Marvin in het derde jaar uitgevoerd bij het Care Innovation Center West-Brabant. Marvin heeft hier een bijdrage geleverd aan het project ‘Huis van Morgen’, dit is een initiatief dat studenten, zorgprofessionals, mantelzorgers en burgers de mogelijkheid geeft om kennis te laten maken met zorginnovaties. Marvin heeft hier onderzoek gedaan naar het preventief gebruik van zorgproducten en was daarnaast verantwoordelijk voor het geven van advies, voorlichtingen en presentaties over de zorginnovaties.

Verder heeft Marvin in het vierde jaar zijn afstudeerstage uitgevoerd bij Centric Healthcare Professionals en D&A Medical Group BV. Marvin heeft hier onderzoek gedaan naar de uitdagingen en behoeften van ziekenhuizen rondom het functioneel beheer van het elektronische patiëntendossier (ChipSoft HIX). Daarnaast heeft Marvin een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een dienstverlening voor de samenwerking tussen Centric en D&A op het gebied van functioneel beheer van Healthcare IT.

Naast de twee stages heeft Marvin tijdens zijn bachelor ook twee minors gevolgd. Eerst heeft Marvin de minor Active Ageing gedaan waarbij Marvin zich heeft verdiept in de behoeften, wensen, identiteit, beleving en ervaring van ouderen, en dit vervolgens heeft vertaald naar de ontwerppraktijk om innovaties te laten aansluiten bij de ouderen van nu. Marvin heeft hierbij een project uitgevoerd over Age Friendly Cities en positieve gezondheid voor de gemeente Roosendaal en Bergen op Zoom. Daarna heeft Marvin de minor Slim Plannen en Organiseren in de Zorg gevolgd, waarbij Marvin zich heeft bezig gehouden met het verbeteren en innoveren van processen in de zorg. Marvin heeft hier een project uitgevoerd voor het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, waarbij Marvin samen met zijn projectgroep heeft gekeken naar de mogelijkheden voor de inzet van vrijwilligers bij zorggerichte werkzaamheden.

Marvin zijn werkervaring in de horeca heeft hem ontwikkeld tot een teamplayer met een hands on mentaliteit. Daarnaast werkt Marvin graag doelgericht en heeft hij een sociale aanpak. Hij krijgt energie van een goede samenwerking, waarbij hij veel waarde hecht aan het krijgen en geven van feedback.

Testimonial

‘’Een A4’tje met hierop allemaal leuke en interessante onderwerpen, zonder praktijkervaring’’, zo zag ik mijzelf na mijn afstuderen. Met mijn Passie voor de gezondheidszorg en interesse in management en organisatie ging ik op zoek naar een leuke werkplek waar ik mezelf verder kon Ontwikkelen en door middel van praktijkervaring invulling kon geven aan mijn ‘’A4’tje’’. Al snel kwam ik in contact met het Traineeship van High Select waar ik deze mogelijkheden zag. Het Traineeship van High Select sprak mij aan door de kans om bij verschillende opdrachtgevers in de zorg & welzijn projecten uit te voeren op het gebied van beleid en management, in combinatie met ontwikkelprogramma gericht op persoonlijke en professionele Ontwikkeling.

Ik verwacht de komende twee jaar kennis en ervaring op te doen binnen de bedrijfsvoering van de sector zorg & welzijn en mezelf verder te Ontwikkelen op het gebied van verantwoordelijkheid en zelfinzicht. Daarnaast hoop ik erachter te komen waar ik energie van krijg en waar mijn Kwaliteiten liggen om deze vervolgens in te kunnen zetten om impact te maken op de gezondheidszorg.

Afgeronde projecten

Project 1: Projectondersteuner bij DOCK

DOCK is een sociaal werk organisatie, actief in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Schiedam, Zaanstad, Schiedam en Vlaardingen.

Project 2: Projectleider bij Viazorg

Viazorg is de netwerkorganisatie voor zorg en welzijn in Zeeland, waarbij het grootste deel van alle Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties uit alle deelsectoren zijn aangesloten.

Bij Viazorg was Marvin verantwoordelijk voor de implementatie van een leertraject rondom zorgtechnologie en digitalisering in de regio Zeeland, ontwikkeld in de regio Gelderland. Het leertraject is erop gericht om zorgorganisaties en medewerkers te helpen bij het verkrijgen van draagvlak, de implementatie van innovaties, de verwerving van de benodigde competenties en vaardigheden en een goede borging.

Binnen het project bestonden Marvin zijn werkzaamheden uit de overdracht van het leertraject van de regio Gelderland naar de regio Zeeland in goede banen te leiden. Hierbij heeft Marvin de inhoud van het leertraject in beeld gebracht, de behoeften van zorg- en welzijnsorganisaties rondom zorgtechnologie en digitalisering in Zeeland opgehaald en heeft hij de uitvoerende partijen, bestaande uit onderwijsorganisaties, aan elkaar verbonden en dit proces ondersteund.

Project 3: Kwaliteits- en Beleidsadviseur bij Stichting Samen Zorgen

Stichting Samen Zorgen is een VVT organisatie met een locatie in Andelst en Heteren. Daarnaast biedt Stichting Samen Zorgen ook thuiszorg en dagbesteding in Zetten aan.

Project 4: Projectmanager | Bestuursondersteuner bij Schoonheidsspecialisten Kwaliteitsinstituut Nederland (SKIN Register)

Project 5: Projectleider bij Beweging 3.0

Beweging 3.0 is actief op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de regio Eemland (Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemnes, Hoevelaken, Leusden, Nijkerk, Soest, Woudenberg).

Bij Beweging 3.0 heeft Marvin de functie van projectleider uitgevoerd. In deze functie was Marvin verantwoordelijk voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van een pilot Asset Tracking. Asset Tracking is het lokaliseren van hulpmiddelen in en over de organisatie op basis van tracksystemen.

Tijdens het project heeft Marvin in samenwerking met de projectgroep onder andere het plan van aanpak opgesteld, een behoeftebepaling uitgevoerd, een technische verkenning (intern en extern) uitgevoerd en een leveranciersselectie uitgevoerd.

Huidig project

Project 6: Deelprojectleider bij GGZ inGeest