Trainee Merel

Merel Bertens

Merel is te omschrijven als ambitieus, empathisch, creatief, verantwoordelijk en betrouwbaar.
  • Studie BSc: Gezondheidszorgtechnologie
  • Studie MSc: Health Sciences
  • Geboren in 1998
  • Woont in Den Bosch

Algemeen

Merel heeft de master Health Sciences aan de Universiteit van Twente gevolgd en deze cum laude afgerond. Voorafgaand hieraan heeft zij de bacheloropleiding Gezondheidszorgtechnologie tot engineer aan de Avans Hogeschool gevolgd.

Gedurende haar bachelor heeft Merel naast het ontwerpen van producten ervaring opgedaan met het uitbrengen van adviezen aan bedrijven en het schrijven van adviesrapporten. Voor haar bachelor scriptie heeft Merel naar aanleiding van onderzoek in samenwerking met het bedrijf Medicine Men en de Nederlandse Hartstichting, aanbevelingen gedaan over het bevorderen van therapietrouw met betrekking tot telemonitoring. Gedurende deze afstudeerperiode concludeerde Merel dat zij naast het ontwerpen van producten voor in de zorg, haar kennis over het implementatieproces, de benodigde beleidsvormen en het werken met verschillende partijen binnen de zorg wilde verbreden.

Daarom heeft zij de keuze gemaakt om na haar bachelor de master Health Sciences te volgen, waarbij zij zich heeft gespecialiseerd in Innovation in Public Health en een interesse voor gezondheidszorg economie is ontstaan. Voor haar master scriptie heeft zij onderzoek gedaan naar het effect van omzetplafonds voor ziekenhuizen op het zorglever gedrag binnen de medische specialistische zorg en daardoor op patiënten. Door middel van het Traineeship bij High Select hoopt Merel haar kennis van de zorg en zijn vele aspecten verder te verbreden. Om haar kennis binnen de zorg alvast uit te breiden heeft Merel naast haar studie onlangs een cursus Planetary Health gevolgd bij de organisatie MED-ZERO.

Tijdens haar studie heeft Merel een aantal jaar voor een professioneel marathonteam geschaatst. Ook heeft zij gewerkt bij zorggroep CZ als klantadviseur en klantenservice. Daarnaast heeft Merel gewerkt bij schaatsschool gemeente Tilburg als schaatsinstructeur voor groepen van alle leeftijden. Dankzij beide functies heeft Merel haar communicatieve vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Testimonial

Lange tijd heb ik gezegd dat ik binnenhuisarchitect wilde worden of in de gezondheidszorg wilde werken. Daarnaast wist ik zeker dat ik iets wilde doen waarmee ik anderen kon helpen. Tegen de tijd dat ik een studiekeuze moest gaan maken, was ik binnen mijn familie in aanraking gekomen met de effecten die een ziekte op het leven van een patiënt kan hebben. Hierdoor realiseerde ik me hoe belangrijk werk binnen de zorgsector is. Alhoewel er destijds al redelijk veel medische hulpmiddelen en diensten waren die het leven van mensen met een aandoening konden bevorderen, merkte ik dat hier nog veel aan kon worden verbeterd zodat mensen goed aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. Omdat ik hier graag een bijdrage aan wilde leveren, ben ik de opleiding Gezondheidszorg Technologie tot Ingenieur gaan volgen.

Tijdens deze bachelor ontdekte ik dat ik minder geïnteresseerd was in het ontwikkelen van technologieën, maar dat mijn interesse meer uitging naar beleidsvormen en implementatieprocessen die nodig zijn om toekomstbestendige technologieën en diensten te realiseren. Ik ben daarom na mijn bachelor de master Health Sciences gaan doen. Hier zijn mijn interesses verder uitgebreid met interesses in gezondheidszorgeconomie, zorgcapaciteit en de bekostiging van de zorgsector.

Omdat ik na mijn afstuderen nog niet exact wist binnen welk onderdeel van de zorg ik wilde gaan werken, heb ik voor het Traineeship van High Select gekozen. Doordat ik gedurende de periode van twee jaar ervaring op kan doen bij verschillende organisaties, hoop ik erachter te komen binnen welke sector en in welke functie ik het beste waarde kan toevoegen. Daarnaast wil ik deze periode gebruiken om kennis op te doen van zoveel mogelijk facetten van de zorg om mijzelf zo veelzijdig mogelijk te maken. Ik kijk er erg naar uit om de komende periode de eerste stappen in mijn carrière te zetten.

Afgeronde projecten

Project 1: Verenso (Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde)

Merel voerde haar eerste project uit bij de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso. Hier was Merel actief als Projectmedewerker voor het, in 2022 gestarte, SWIPE-project (samenwerken aan infectiepreventie). Het SWIPE-project is opgezet in samenwerking met Vilans, ActiZ en de V&VN om de Kwaliteit van infectiepreventie in verpleeghuizen te bevorderen en prioriteren.

Als Projectmedewerker voerde Merel een grote variëteit aan activiteiten uit, waarbij zij met name betrokken was bij activiteiten voor de achterban, de specialisten ouderengeneeskunde, van Verenso. Activiteiten betreffen het Ontwikkelen en schrijven van een handboek infectiepreventie, het schrijven en afronden van een handreiking uitbraakmanagement, het onderhouden van contacten met de leden, het organiseren van bijeenkomsten en het opzetten van een podcast rondom het thema infectiepreventie. Daarnaast was Merel ter vervanging van een collega tijdelijk betrokken bij het communicatieteam van het SWIPE-project.

Project 2: Projectmedewerker bij Boba Autismegroep

Huidig project

Project 3: Consultant bij Kempenhaeghe