Michiko Brands

Michiko is energiek, creatief, kritisch, stressbestendig en enthousiast
  • Studie BSc: Verpleegkunde
  • Studie MSc: Healthcare Management
  • Geboren in 1998
  • Woont in Den Bosch

Algemeen

Michiko heeft een Master in Healthcare Management behaald aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en een Bachelor in Verpleegkunde aan de Avans Hogeschool.

Tijdens haar Master heeft Michiko aan de hand van Design Thinking onderzoek gedaan naar hoe de toekomstige zorg voor jonge patiënten met kanker eruit moet komen te zien in 2030.

Michiko heeft voor haar HBO-V een kwalitatief onderzoek gedaan naar het inzetten van Positieve Gezondheid bij mensen met een CVA op een revalidatieafdeling. Ook heeft zij voor haar HBO-V verschillende stages gelopen. Zo heeft ze stage gelopen bij het Radboud ziekenhuis in Nijmegen op de afdeling Longziekten en Cardio-thoracale chirurgie, bij het Bernhoven ziekenhuis op de afdeling chirurgie en bij Vivent Mariaoord op de revalidatieafdeling. Bij Vivent Mariaoord is Michiko blijven werken als verpleegkundige.

Na haar Master heeft Michiko gewerkt als verpleegkundige op de cohort afdeling (afdeling voor verzorging corona-patiënten) van Udensduyn (Brabantzorg). Tijdens deze periode heeft zij geleerd om zo efficiënt mogelijk te werken met erg hectische omstandigheden. Ze heeft ervaring opgedaan omtrent stressbestendig werken en communicatievaardigheden met haar collega’s.

Verder heeft Michiko gewerkt als vrijwilliger bij verschillende organisaties. Zo heeft ze gewerkt bij Muzelink en heeft ze pianoles gegeven aan mensen met een verstandelijke beperking. Ook is Michiko vrijwilliger geweest bij Brabantzorg locatie Oss ‘De Wellen’ en bij Introductiekamp opleiding HBO-V.

Testimonial

Het begon allemaal in de Health Business Week van de Erasmus Universiteit. High select was daar ook om zich voor te stellen als organisatie die op zoek is naar studenten die bijna waren afgestudeerd en geïnteresseerd waren in een Traineeship. Ik was op dat moment nog niet zo heel erg bezig met wat ik na mijn studie wilde gaan doen, omdat ik er nog geen idee van had. Met de Health Business Week wilde ik meer kennis op gaan doen over welke mogelijkheden er waren na mijn studie.

Toen ik bij de presentatie van High Select aanwezig was sprak de organisatie me gelijk aan. Een traject waarin je verschillende opdrachten krijgt. Dat klonk me ideaal in de oren: hiermee kan ik erachter komen waar mijn interesse en kracht ligt en kan ik ervaring opdoen. Daarnaast sprak het me ook heel erg aan dat High Select werkt met Energy Drives. Dit is iets wat ik voorheen nog niet was tegengekomen bij andere organisaties. Dit vond ik erg interessant, omdat ik zelf ook opzoek ben naar waar ik energie van krijg en dat ik graag hierop wil aansluiten al het gaat op mijn werkleven. Het idee dat ik me bij High Select persoonlijk en op werkgebied kan Ontwikkelen sprak me erg aan. High Select bleef voor mij ook de meest interessante organisatie. Uiteindelijk heb ik gesolliciteerd en ben ik aangenomen.

Ik wil tijdens het Traineeship ervaring opdoen in verschillende gebieden van de Zorg en dat ik kennis ga maken met het vervullen van verschillende rollen. Hiermee wil ik aan het einde van het Traineeship bewust zijn van de mogelijkheden die ik op kan. Ik verwacht ook dat ik wat te weten kom over waar ik goed in ben en waar mijn Passie ligt.

Ik verwacht van het Traineeship dat ik ondersteuning krijg tijdens de opdrachten op persoonlijk en werkgebied. Dat ik de mogelijkheid heb om vragen te stellen en bij obstakels hulp kan vragen. Dat er ruimte is voor reflectie. Maar uiteindelijk is het grotendeels ook een eigen verantwoordelijk wat ik uit het Traineeship haal. Daarvoor zal ik me inzetten om leergierig te blijven en zoveel mogelijk uit het leertraject te halen wat kan!

Afgeronde projecten

Project 1: Beleidsadviseur bij Opella

Bij Opella vervulde Michiko de rol als Beleidsadviseur en heeft hierin gewerkt in verschillende deelprojecten:

  • Projectleider voor openingsevenementen
  • Mede-kartrekker van het belichten van de visie van Opella: Domein overstijgend werken
  • Deelnemer van het organisatieteam van het afscheid van de Bestuurder
  • Deelnemer van het organisatieteam Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging
  • Deelnemer van het organisatieteam Ambulant Geriatrisch Team

Projectleider voor openingsevenementen

In de rol van Projectleider was Michiko een verbinder. Het was haar rol om de juiste mensen bij elkaar te krijgen op de juiste momenten en door het vergaren van de benodigde informatie een evenement op te zetten waarin aan alle relevante zaken is gedacht. Het uiteindelijke doel hiervan was het realiseren van een openingsevenement van het nieuwe zorgpand van Opella.

Mede-kartrekker van het belichten van de visie van Opella: Domein overstijgend werken

Het doel hiervan was dat Michiko er mede voor zorgde dat Domein overstijgend werken meer zichtbaar wordt voor zowel de 1700 medewerkers, de huidige cliënten, maar ook extern. De taak van Michiko was om hierin op zoek te gaan naar de mogelijkheden hiervan en hierop te anticiperen.

Deelnemer van het organisatieteam van het afscheid van de bestuurder

De rol van Michiko hierin was om mee te denken tijdens de werkoverleggen en om deel te nemen aan de werkzaamheden die worden uitgezet, zoals ondersteuning bieden tijdens de dag van het afscheid van de bestuurder. Het doel was om een samen met het team een passend afscheid te organiseren.

Deelnemer van het organisatieteam Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging

De rol van Michiko hierin was om samen met het organisatieteam een subsidieaanvraag in te dienen en uit te voeren. Het doel was het opzetten van een duurzaam team en herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging. Michiko had hierin de taak om een passende aanvraag en begroting in te dienen en het project na goedkeuring op te zetten samen met het team.

Deelnemer van het organisatieteam Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

De rol van Michiko in het organisatieteam AGT was om een projectplan te ontwerpen voor het AGT. Om invulling te geven aan het projectplan legde Michiko contact met betrokkenen om informatie te kunnen verzamelen. Michiko organiseerde ook brainstormsessies om invulling te geven aan de inhoud en de procesbeschrijving van het projectplan

Project 2: Beleidsadviseur bij Laverhof

Bij Laverhof vervulde Michiko de rol als Beleidsadviseur. Het was de opdracht van Michiko om de rol en het takenpakket van een medewerker die met zwangerschapsverlof ging over te nemen. Michiko hield zich hierin bezig met de thema's kwaliteit, farmaceutische zorg en infectiepreventie.

Michiko coördineerde hierin de PREZO-audit en verschillende cliënttevredenheidsonderzoek. Ze nam onder andere deel aan twee commissies: de commissie farmaceutische zorg en de commissie infectiepreventie. Binnen deze commissies droeg ze bij aan het uitvoeren van de vervolgstappen en actiepunten. Daarnaast droeg ze, vooral op het gebied van kwaliteit, ook bij aan het schrijven van verschillende beleids- en kwaliteitsstukken zoals het kwaliteitsplan of een analyse van de kwaliteitsindicatoren.

Huidig project

Project 3: Programmamanager en adviseur preventie en gezondheid bij Annenborch

Michikozet zich binnen Annenborch in voor de verbinding van de vier gezondheidsprincipes binnen Annenborch: lekker eten en drinken, sociale contacten, bewegen en zin in de dag. In het maken van de verbinding tussen de vier gezondheidsprincipes zal Michiko zich de komende tijd bezighouden met het helpen inrichten van de gezondheidsprogramma’s binnen Annenborch. Dit betekent dat ze de gezondheidsprincipes helpt vertalen naar de praktijk, om zo een samenhangend en zinvol programma binnen Annenborch te krijgen. Michiko is hierbij ondersteunend en faciliterend aan de Kwartiermakers Preventie en Gezondheid, de (Kwaliteits)Verpleegkundigen, en eventueel anderen binnen Annenborch.