Trainee Myrthe

Myrthe Oostenbrink

Myrthe is proactief, leergierig, gedisciplineerd en een harde werker
  • Studie BSc: Verpleegkunde
  • Studie MSc: pre-master Gezondheidswetenschappen
  • Geboren in 1998
  • Woont in Rotterdam

Algemeen

Myrthe heeft de pre-master Gezondheidswetenschappen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam gestudeerd. Hiervoor is ze als Verpleegkundige afgestudeerd aan het Fontys in Eindhoven.

Tijdens haar studies heeft Myrthe ook op verschillende aspecten ervaringen opgedaan. Zo heeft ze naast haar Bachelor Verpleegkunde gewerkt in verpleegtehuis Peppelrode op de gesloten afdeling en was ze lid gevolgd door voorzitterschap van de Interne Medezeggenschaps Raad (IMR) van het Fontys, in Eindhoven.

Gedurende haar pre-master is ze Student-Assistent geweest van een Professor Econoom aan de Erasmus Universiteit waar ze wetenschappelijke researches uitvoerde en data-bases bij hield omtrent verzekeringsmaatschappijen en polissen.

Verder heeft Myrthe tijdens de corona-crisis gewerkt voor de GGD Hollands-Midden en voerde ze hier alle mogelijke taken uit. Ze was hier inzetbaar als Verpleegkundige om te vaccineren maar ook als Administratief Medewerkster en als Arts/Verpleegkundige om risico’s van patiënten te beoordelen en te handelen in acute situaties waar nodig.

Voor haar eindstage van haar bachelor is ze naar het buitenland geweest. Hier heeft ze in het Mount Meru ziekenhuis, Tanzania, op de postnatale afdeling mogen werken en een implementatie project mogen doen. Dit project betrof verbetering van de rapportagestrategieën in de praktijk waarvoor ze lessen heeft mogen geven over het verpleegkundig rapporteren.

Voordat Myrthe bij High Select kwam heeft ze in verschillende sectoren gewerkt.

Binnen Deloitte heeft Myrthe als werkstudent gewerkt op de afdeling Conduct & Risk. Hier analyseerde ze enquête resultaten betreft cultuur, discriminatie en werkdruk binnen Deloitte. Met de resultaten van de analyses sloot Myrthe aan bij dialoogsessie omtrent cultuur binnen Deloitte bij diverse locaties in Nederland. Daarnaast werkte ze op project basis aan data-analyses en controles op financiële belanghebbenden waarop ze tevens, in samenwerking met andere collega's, nieuw beleid heeft geschreven.

Met Myrthe haar verpleegkundige achtergrond heeft ze ervaring opgedaan door binnen verschillende zorgorganisatie te werken. Ze heeft bij het Erasmus Medisch Centrum gewerkt als niv. 6 verpleegkundige binnen de flexpool. Tijdens de Corona-crisis heeft ze deels bij het EMC gewerkt om in te vallen voor uitvallend zorgpersoneel en heeft ze daarna gewerkt bij de GGD Hollands-Midden. Bij de GGD had Myrthe de medische functie en beoordeelde ze aan de hand van medische achtergronden wanneer iemand wel of geen vaccinatie mocht krijgen. Daarnaast ondersteunde ze de EHBO'ers bij acute situaties.

In haar vrije tijd is ze coach bij wedstrijdroeister bij de studentenvereniging A.R.S.R. Skadi.

 

Testimonial

/ Hoe ben ik bij High Select terecht gekomen?

Ik ben bij High Select gekomen, omdat ik een bedrijf zocht waarin ik mijn opleidingen en ervaringen binnen de gezondheidszorg kon gebruiken en toepassen. Naast mijn studies heb ik altijd gewerkt, zo ook naast mijn studie aan de EUR. Ik combineerde studeren met werken als verpleegkundige bij het Erasmus Medisch Centrum en bij GGD Hollands-Midden. Deze combinatie gaf mij de uit gelegen kans om te kijken en toe te passen wat ik op de universiteit in de college zalen had geleerd. De gezondheidszorg zit vol met dilemma’s waar ik graag allerlei analyses en implementatie projecten op los laat. Samen met een team doelen stellen, kijken naar factoren die elkaar beïnvloeden en nadenken over hoe het dan anders kan, of soms wel moet. Van zulke lastige vraagstukken krijg ik energie en die wil ik graag oplossen. Ik zocht naar een baan die hierbij aan zou sluiten. Door bij High Select binnen twee jaar op verschillende opdrachten/vraagstukken te zitten doe ik veel ervaring op. Ervaringen die ik voor altijd mee kan nemen.

/ Wat verwacht ik van dit Traineeship

           / Ik verwacht veel te leren tijdens mijn traineeship in verschillende zorgorganisaties.

           / Ik verwacht verschillende zorgorganisaties te zien in verschillende rollen en functies.

           / Ik verwacht begeleiding waar nodig vanuit Traineebegeleiders en regiomanagers.

          /  Ik verwacht dat ik tegen dingen aan ga lopen maar ook hier oplossingen in kan vinden.

 

/ Wat wil ik leren de komende twee jaar

         / Hoe snel aan te passen aan een organisatie, aangezien je kort in een organisatie aanwezig bent.

        /  Hoe de zorgstromen/lijnen lopen vanuit overheid tot aan uitvoering op de daadwerkelijke werkvloer in de    gezondheidszorg.

        / Projectmanagement, van projectleider tot aan mede collega in een project.

        / Open communicatie en hoe aan te passen aan communicatie vormen binnen een organisatie.

        / Financiële stroomlijnen in de zorg.

        / Kennisuitbreiding, wat weet ik theoretisch en wat is er anders in de praktijk.

        / Wet- en regelgeving in de zorg kennis uitbreiden.

 

Afgeronde projecten

Project 1: AO adviseur/ Projectmedewerker BPA (business proces automatisation) bij GGZ InGeest

Het BPA project was onderdeel van het, organisatie brede, herstelplan zorglogistiek. Binnen het herstelplan zorglogistiek werden verschillende projecten opgezet om cliënten eerder de nodige behandelingen te geven, de administratieve last van medewerkers te verminderen en kostenbesparingen op langere termijn te realiseren. Het BPA project focuste zich op het automatiseren van business processen, van intake, door- en uitstroom van de cliënt. Veel handelingen binnen deze processen gaven een hoge administratieve last, doordat ze handmatig uitgevoerd werden door medewerkers van de Zorg ALO (administratief, logistiek en ondersteuning). Met het in kaart brengen van de processen werden er workflows opgesteld en omgezet naar automatische processen. De planning van het BPA project was onderverdeeld in vijf kwartalen

  1. basis neerleggen, verwijzing tot intake
  2. verdiepen & vestigen, verwijzing tot intake verdiepen
  3. verbreden, planningsondersteuning
  4. hergebruiken & samenwerken, interne doorverwijzingen
  5. processen op orde, behandelen & uitstroom

Myrthe haar rol binnen het project was AO adviseur. Binnen deze rol werd haar gevraagd om adviezen te geven over en, in beeld te brengen van, zorgprocessen binnen InGeest. Hiervoor ging ze in gesprek met behandelaren, afdelingsmanagers en administratieve medewerkers waarna ze analyses maakte over de huidige situatie en de gewenste situatie. Daarnaast had Myrthe een ondersteunde rol van de Product Owner, waarbij samen werd gelet op de 80/20 en prioritering tijdens het gehele project. Om te kunnen toetsen of de geautomatiseerde processen in de praktijk werkten testte Myrthe de processen en gaf ze presentaties aan de stakeholders.

“Binnen twee jaar een zo efficiënt mogelijke inrichting van de administratieve en zorglogistieke processen, zodat de in- door en uitstroom van cliënten volgens gestelde in - en externe normen kan plaatsvinden”

"Binnen twee kwartalen zal de focus liggen op verwijzing tot intakeproces en planningsondersteuning waar deze processen zo efficiënt mogelijk worden ingericht, zodat deze processen van cliënten volgens gestelde in - en externe normen kunnen plaatsvinden'

Huidig project

Project 2: Project Management Officer bij UMC Utrecht

Project 3: Project ondersteuner bij Bernhoven