Samenwerkingspartners in de zorg: de hogesnelheidslijn

Noëlle van Limpt

Noëlle is nieuwsgierig, positief kritisch, mens- en resultaatgericht en organisatorisch sterk
  • Studie BSc: Geneeskunde
  • Studie MSc: Health Economics, Policy & Law
  • Geboren in 1997
  • Woont in Hoofddorp

Algemeen

Noëlle heeft de Bachelor Geneeskunde behaald aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Master Health Economics, Policy & Law aan Erasmus Universiteit Rotterdam.

Noëlle was tot 1 mei werkzaam voor de provincie Noord-Holland, waar zij betrokken was bij de werkgroep ‘samenwerken tijdens en na corona’. Hier heeft zij onder andere een systeem voor welzijn op werk opgezet en een advies uitgebracht over welzijn bij hybride werken. Daarna was zij ook betrokken bij onderzoek naar hybride werken, het opzetten en begeleiden van gesprekken over dit onderwerp en het verwerken van verkregen data.

Voor haar Master Health Economics, Policy & Law heeft Noëlle een afstudeeronderzoek gedaan naar wat belangrijk is voor gezonde ouderen in het besluit om een griepprik wel of niet te nemen. Wat in dit onderzoek onder andere naar voren kwam is dat ouderen weinig met elkaar over de griepprik praten en niet op onderzoek uitgaan.

Tijdens haar Bachelor Geneeskunde, die Noëlle als Honours student heeft afgerond, heeft Noëlle een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het pseudobulbar-effect in patiënten met MS. Tijdens de Bachelor heeft Noëlle de verschillende praktijkstages (bijv. bij huisartsen) succesvol afgerond. Daarnaast heeft Noëlle een Minor ethiek gevolgd te Macquarie University Sydney, Australië. In deze Minor kwamen verschillende ethische theorieën aan bod en werden deze toegepast op uiteenlopende onderwerpen zoals: euthanasie, discriminatie, eten van dieren, etc. Tijdens deze Minor heeft Noëlle ook lessen gevolgd in het kader van genderstudies.

Binnen het Honoursprogramma, welke Noëlle tijdens deze Bachelor volgde, zijn verschillende actuele maatschappelijke onderwerpen behandeld, zoals: de co-schapvergoeding, en medische zorg voor bootvluchtelingen. Verder heeft Noëlle als Honours-student verschillende vaardigheden opgedaan door diverse cursussen te volgen, zoals: debatteren, opiniestuk schrijven en de Medical Business.

Noëlle heeft tijdens haar onafgeronde Master Geneeskunde co-schappen gelopen in het VUmc op de afdelingen Interne Geneeskunde en Heelkunde (chirurgie, orthopedie, urologie). Ze heeft hier ervaring opgedaan met zorg aan het bed. Ook maakte dit dat zij diverse processen in het ziekenhuis van dichtbij heeft kunnen zien. Tijdens haar co-schappen merkte Noëlle echter dat ze hier niet gelukkig van werd. De beleidsmatige kant van de zorg trok Noëlle toch meer dan de eerstelijnszorg. Dit heeft haar doen besluiten om de Master Health Economics, Policy and Law te gaan volgen.

Testimonial

Noëlle is momenteel bezig met het schrijven van haar testimonial.

Afgeronde projecten

Project 1: Programmacoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg bij UNICUM Huisartsenzorg

Bij UNICUM huisartsenzorg was Noëlle programmacoördinator Toekomstbestendige Huisartsenzorg (TBHZ). Dit betekent dat Noëlle verantwoordelijk was voor de coördinatie van het gehele programma en dat zij zowel intern als extern het eerste aanspreekpunt was. Hieronder vielen verschillende verantwoordelijkheden:

  • Coördinatie van alle activiteiten binnen het programma TBHZ. Noëlle bepaalde samen met het programmateam welke activiteiten er nodig waren, stelde de doelen van het programma vast en bewaakte de realisatie daarvan. Onder coördinatie viel ook de interne en externe rapportage over de voortgang van het programma.
  • Productaanbod vormgeven en onderhouden. Noëlle gaf in samenwerking met de inhoudelijke projectmedewerkers vorm aan een breed ondersteuningsaanbod voor de praktijken.
  • Ondersteuning van huisartsenpraktijken. Noëlle adviseerde en ondersteunde de verschillende praktijken bij de uitwerking van hun ontwikkelproject en bij de keuze uit het ondersteuningsaanbod. Dit kon telefonisch, in gesprek op de praktijk of in de door Noëlle en collega's gegeven workshops over verbeterplannen.
  • Realisatie van benodigde bedrijfsprocessen zoals communicatie, webformulieren, flows en dergelijke
  • Verwerken van verzamelde data in PowerBI en de inzet van deze data in de uitvoering van het project en het bepalen van richting.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg is als volgt opgezet: alle praktijken zijn gestart met het invullen van de praktijkscan. Hierdoor kreeg UNICUM een beeld waar de praktijken stonden en welke kant zij zich op konden ontwikkelen. Noëlle zorgde ervoor dat de praktijken hun resultaten van de praktijkscan ontvingen. Vervolgens konden praktijken, ondersteund door UNICUM, een plan van aanpak opstellen en aan de slag met hun eigen verbeterproject. Bij dat verbeterproject kan bijvoorbeeld scholingsaanbod van UNICUM worden ingezet.

Project 2: Strategische personeelsplanning en opleidingsbeleid bij Zorggroep Zaanstreek

Project 3: Data-analist/Dashboard ontwikkelaar bij Moet ik naar de dokter?

Bij Moet ik naar de dokter was Noëlle verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van een tweetal dashboards. Binnen de organisatie werd het dashboard gebruikt om data te analyseren en daarmee de producten datagedreven te Ontwikkelen.

Noëlle was verantwoordelijk voor technische Ontwikkeling in power BI evenals het maken van een relevant dashboard wat zowel voor Moet ik naar de dokter als voor de huisartsenposten (klanten) bruikbaar was en nieuwe inzichten opleverde. Daarnaast was Noëlle betrokken bij procesverbeteringen, organisatieontwikkelingen evenals klantopdrachten.

Huidig project

Project 4: Informatieanalist bij Informatieanalist Medicatieoverdracht bij Nictiz