Trainee Robin

Robin Bor

Robin is enthousiast, betrokken, communicatief vaardig, analytisch, nieuwsgierig en resultaatgericht
  • Studie BSc: Human Resource Management
  • Studie MSc: Health Wellbeing and Society
  • Geboren in 1995
  • Woont in Maastricht

Algemeen

Robin heeft de bachelor Human Resource Management afgerond aan de Hogeschool Leiden. Daarna heeft hij zowel zijn pre-master Sociology als zijn master Health Wellbeing and Society afgerond aan de Tilburg University.

Na de HBO opleiding Human Resources Management te hebben afgerond was Robin op zoek gegaan naar een nieuwe uitdaging. Daarom heeft hij de double- degree Sociology afgerond. Dit traject bestond uit twee masters: allereerst een research master in Demography & Population studies aan de UPF Universitat Pompeu Fabra in Barcelona en vervolgens een master degree in Health wellbeing and Society. Hierdoor is Robin gespecialiseerd in sociologisch onderzoek naar maatschappelijke problemen en de impact van beleid op het gebied van personeel en werkgelegenheid, gezondheidszorg, cultuur & welzijn.

Deze specialisaties hebben ertoe geleid dat Robin gedurende zijn afstudeerscriptie onderzoek heeft gedaan naar het onderwerp:“Comparing loneliness among older migrants and non-migrants in the Netherlands’’. Tijdens zijn beide masters kwam Robin erachter dat hij een grote passie heeft voor de zorg en heeft hij een essays geschreven over obesitas onder kinderen op basisscholen (gepubliceerd op Socio-hub), eenzaamheid onder oudere migranten in Rotterdam en ten slotte gezondheidsproblemen onder migranten in India door de coronacrisis. Robin heeft werkervaring op het gebied van Human Resources Management, zowel als HR-medewerker bij de Nederlandse Zorgautoriteit (2018) als in de rol van recruitment & sales consultant bij Unique (2019-2020).

Testimonial

Daar stond ik dan, op het punt van het maken van de eerste lange termijn carrière stap. Na mijn bachelor in Human Resources Management heb ik ervaring opgedaan bij de Nederlandse Zorgautoriteit en als Consultant bij Unique. Mijn hart ging uit naar de zorg en vanaf dat moment wist ik dat mijn vervolgopleidingen bij deze richting moesten aansluiten. Ik volbracht eerst een master Demography en Population studies, met Sociology of Health als keuzevak, waarna mijn keuze voor een tweede master viel op de Sociology track ‘’Health, wellbeing and society’’. Mijn carrière ambities stonden al vast: ik wilde Beleidsmedewerker worden in de zorg, opleiding of ongelijkhedenproblematiek. Omdat ik nog niet precies wist in welke organisatie ik dit wilde doen, stuurde ik Asli (ook High Select Trainee) een bericht op Linkedin om uit te zoeken of High Select mij de mogelijkheid kon bieden uit te zoeken waar ik het beste zou passen. Ik werd direct uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarna de klik zo goed was dat ik besloot het te gaan doen: ik werd Trainee!

Wat ik verwacht van het Traineeship is dat ik de kans krijg om de komende twee jaar te ontdekken in welke functie en organisatie ik het beste tot mijn recht kom. Hier bedoel ik niet alleen mee dat mijn kwaliteiten naar voren komen, maar dat ik tevens kan werken aan mijn ontwikkelingspunten. Daarnaast wil ik genieten van de persoonlijke groei die ik de komende twee jaar als mens mag doormaken. Wat ik wil leren is om strak te leren plannen, ieder mens te kunnen helpen ontwikkelen en mijn eigen ambities her en der in te perken. Mijn ambitie is tevens mijn valkuil, dus ik hoop tijdens het Traineeship niet alleen naar de toekomst te kijken, maar ook te leven in het moment. Ten slotte verwacht ik kritisch naar mezelf te kunnen kijken, mede door trainingen, intervisies en coaching!

Afgeronde projecten

Project 1: Projectleider ''Mondriaan Traineeship'' & Projectmedewerker ''Strategische Personeelsplanning'' bij GGZ- Mondriaan Heerlen

Robin is Projectleider voor de werkgroep ‘’Traineeship’’ bij de organisatie GGZ- Mondriaan, bestaande uit 6 RVE (Resultaat Verantwoordelijke Eenheid)- Managers, de HR- Manager, 1 HR Business partner, 3 Unit Managers en 1 medewerker Opleidingen.

Zijn eerste opdracht vanuit High Select bij deze organisatie was onderzoek doen naar de mogelijkheden om Mondriaan nóg aantrekkelijker te maken voor de doelgroep jonge medewerkers, bijvoorbeeld door het opzetten van Traineeships. Door het gesprek aan te gaan met 52 collega’s binnen Mondriaan wilde hij uitzoeken hoe men dit het beste kon doen. Op basis van de input die vanuit  interviews is gegeven, is de projectgroep Traineeship aan de slag gegaan om het Traineeship inhoudelijk te gaan ontwerpen.

Er is een concreet plan gemaakt met wat een Trainee ‘’doet’’, ‘’leert’’ en welke acties er vanuit Mondriaan nodig zijn om dit te faciliteren. Tevens is er vastgesteld wat Mondriaan de Trainees kan bieden als organisatie en wat de inhoud van dit programma zal zijn.

Robin heeft een beleidsstuk geschreven, met hierin een advies aan Mondriaan  voor het organiseren van het Traineeship. Er wordt ingegaan op de kosten die het Traineeship met zich meebrengt, de planning die nodig is voor de start van het Traineeship en ten slotte de wervingscampagne.

Hij is verantwoordelijk voor:

-          De planning en organisatie  van gestructureerde interviews met Verpleegkundigen, Agogisch medewerkers en Psychologen;

-          Het uitvoeren van de interviews en het verwerken van deze resultaten;

-          Rapporteren & Presenteren van de uitkomsten richting de werkgroep;

-          Het opzetten van het Traineeship met Communicatie/Finance/HR;

-          Ondersteunen van de HR-businesspartners bij Strategische Personeelsplanning;

-          Beleidsstuk & Implementatieplan schrijven voor het Traineeship.

Project 2: Projectleider bij Woonzorgcentrum De Beyart

Project 3: Beleidsmedewerker Kwaliteit bij Stichting Pergamijn, Gehandicaptenzorg

Huidig project

Project 4: Junior Beleidsadviseur Kennis en Innovatie bij GGD Zuid-Limburg