Romy Spronk

Romy is gedreven, sociaal, analytisch en doortastend
  • Studie BSc: Life Science & Technology
  • Studie MSc: Business Administration Health
  • Geboren in 1996
  • Woont in Utrecht

Algemeen

Romy heeft de Master Business Administration Health en de Bachelor Life Science & Technology afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Tijdens de Bachelor Life Science & Technology heeft Romy zich met name gericht op Oncologie en Immunologie. Hier heeft ze diverse vakken in gevolgd en heeft ze zich in haar afstudeeronderzoek ook op gericht. Deze ging over de effectiviteit en tekortkomingen van de huidige therapeutische vaccins en immunotherapeutische vooruitzichten bij baarmoederhalskanker. Voor haar Masterscriptie heeft Romy onderzocht hoe E-health services (met name patient portals) bij kunnen dragen aan het ontstaan van patiënt empowerment binnen de gezondheidszorg, waarbij de patiënt een centrale rol inneemt. Na de afronding van haar Master is Romy gaan werken als Hoofdonderzoeker op de geriatrie bij het UMCG. Hier heeft ze een onderzoek geleid naar de ervaren kwaliteit van beeldbelzorg voor kwetsbare ouderen vanuit het perspectief van geriaters. Daarnaast was Romy betrokken bij een implementatieproject voor beeldbellen op de poli geriatrie in het UMCG.

Testimonial

In 2015 ben ik gestart met de Bacheloropleiding Biomedical Sciences. In eerste instantie met het doel om het fundamentele medische onderzoek in te gaan, maar ik kwam er al vrij snel achter dat het laboratoriumonderzoek niet aan mij besteed was. Wel was ik ervan overtuigd dat ik wilde werken in de gezondheidssector, maar dan meer richting Beleid en consultancy. Daarom besloot ik de overstap te maken naar de Master Business Administration Health, waarvan ik in juli 2020 afstudeerde. Naast mijn interesse op medisch vlak, ben ik namelijk geboeid door de organisatie achter ons Zorgsysteem in Nederland en hoop ik hier mijn steentje aan bij te kunnen dragen in de toekomst. Het toegankelijk maken van Zorg voor iedereen is voor mij een belangrijke drijfveer, samen met de patiëntgerichtheid van de zorg.

Kort na mijn afstuderen werd mij een tijdelijke baan aangeboden in het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar ik onderzoek heb verricht naar de kwaliteit van beeldbelzorg binnen de ouderengeneeskunde. Een ontzettend leuke uitdaging waarbij ik nauw heb kunnen samenwerken met een verscheidenheid aan professionals binnen de Zorgsector en daarnaast ook veel inzicht heb kunnen krijgen in het patiënten-/gebruikersperspectief. Toen mijn contract hier ten einde liep, ben ik gaan onderzoeken op welke manier en welke rol binnen de gezondheidszorg ik mijn kwaliteiten, interesses en ambities het best tot haar recht kan laten komen.

Tijdens deze zoektocht kwam ik terecht bij High Select, waarbij ik gedurende een 2-jarig Traineeship de kans hoop te krijgen om te snuffelen aan verschillende aspecten van de gezondheidszorg en mijzelf te ontwikkelen op zowel professioneel als persoonlijk vlak door middel van een deskundig ontwikkelprogramma. Mei 2021 ben ik gestart met mijn eerste opdracht bij de NVAVG, waarbij ik mij met name richt op beleidszaken rondom de Wet Zorg en Dwang. Een gave opdracht binnen een kleinschalige beroepsvereniging waar ik de komende 7 maanden ontzettend veel verwacht te leren! Ik kijk er naar uit om te ontdekken voor welke organisaties ik mij de komende 2 jaar nog meer mag gaan inzetten!

Afgeronde projecten

Project 1: Projectmedewerker bij Nederlandse Vereniging Artsen Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG)

De Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) is een beroepsvereniging met ruim 300 leden. De NVAVG richt zich op het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van Zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Romy was voor de NVAVG werkzaam als projectmedewerker en richtte zich met name op beleidszaken rondom de Wet Zorg en Dwang. Daarnaast hield zij zich bezig met het uitvoeren van een kwaliteits- en tevredenheidsonderzoek onder leden omtrent regionalisering en het opstellen van een plan van eisen voor informatiesystemen binnen deze Zorgsector.

Verder was zij betrokken bij een professionaliseringstraject van de vereniging en was ze als projectleider verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuwe website voor de vereniging. Als beleidsmedewerker van een kleine beroepsvereniging had Romy nauw contact met de bestuursleden en de voorzitter. Ook nam Romy zelf actief deel aan wetsevaluatiesessies en vergaderingen met andere beroepsverenigingen en brancheorganisaties.

Project 2: Beleidsmedewerker Bestuursondersteuning bij Koninklijke Visio

Koninklijke Visio is een expertisecentrum voor blinde en slechtziende mensen. Visio biedt informatie en advies, maar ook verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.

Romy was werkzaam als beleidsmederwerker op de afdeling bestuursondersteuning. In deze functie ondersteunde zij de Raad van Bestuur en het directieteam. Verder maakte zij deel uit van het portfolioteam Strategie, waarbij de focus lag op implementatie van de organisatiestrategie 'Wendbaar'.

Project 3: Beleidsadviseur bij GHOR Utrecht

Romy was werkzaam als beleidsadviseur en hield zich primair bezig met de herinrichting van het kwaliteitsmanagementsysteem van de GHOR en de implementatie van het regionaal zorgcoördinatieplatform. Ze was bezig met het herzien van verschillende convenanten en zij heeft een stakeholderanalyse uitgevoerd voor externe partners.

Huidig project

Project 4: Projectondersteuner bij Gelre Ziekenhuizen

Gelre Ziekenhuizen heeft meerdere vestigingslocaties, Romy werkt op locatie Apeldoorn. Hier ondersteunt zij het programmamanagement bij de implementatie van het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS). Romy werkt hier zowel tijdens de Go Live als nazorgfase. Tijdens de Go Live heeft Romy een rol gespeeld in de communicatie en organisatie rondom externe software leveranciers, werkgroepen en testteams. Tijdens de nazorg fase houdt Romy zich bezig met dagelijkse processen rondom de meldingenstroom, data verzameling, afstemming met afdelingsmanagers, medisch managers en het programmateam, en communicatie richting alle ziekenhuismedewerkers. Daarnaast organiseert Romy de ziekenhuisbrede nazorgdagen en themasessies HiX.