Rosalie van Langen

Rosalie is nieuwsgierig, geduldig, initiatiefrijk, kritisch en intelligent
 • Studie BSc: Rechtsgeleerdheid
 • Studie MSc: Gezondheidsrecht en Staats- en Bestuursrecht
 • Geboren in 1996
 • Woont in Utrecht

Algemeen

Rosalie heeft zowel de Master Gezondheidsrecht, als de Master Staats- en Bestuursrecht afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. De Bachelor Rechtsgeleerdheid heeft ze afgerond aan de Universiteit van Utrecht.

Rosalie voerde haar eerste project uit bij Zorgthuisnl. Binnen deze organisatie vervulde zij de rol van Beleidsmedewerker. Haar portefeuille zag op de wet- en regelgeving algemeen en de Wlz. In samenwerking met brancheorganisaties stelde Rosalie beleid op dat door de leden van Zorgthuisnl gebruikt kan worden bij de invulling van hun zorgtaken. Daarnaast coördineerde Rosalie het vaccinatieproces van zorgmedewerkers in de sector VVT. Na deze periode is haar project verlengd bij Zorgthuisnl, maar kreeg zij een andere rol binnen de organisatie. Zij werd ingezet als projectleider op het project Wet zorg en dwang, waarvoor Zorgthuisnl een subsidie ontvangt vanuit VWS. Het doel van dit project is het ondersteunen van de leden van Zorgthuisnl bij de implementatie van de Wet zorg en dwang, die sinds 1 januari 2020 van kracht is.

Naast het project bij Zorgthuisnl voert Rosalie haar tweede project uit bij Antes in Rotterdam. Binnen Antes vervult Rosalie de functie van stafmedewerker zorg/directie secretaris binnen de divisie Ouderenpsychiatrie, Niet Aangeboren Hersenletsel en Ziekenhuispsychiatrie. Hierbij houdt zij zich bezig met verschillende onderwerpen die zowel zien op de bedrijfsvoering als op de inhoud van de zorg.

Rosalie heeft simultaan twee Masters gevolgd en afgerond, namelijk: Gezondheidsrecht en Staats- en Bestuursrecht. Voor haar Master Gezondheidsrecht heeft Rosalie onderzoek gedaan naar de waarborging van het zelfbeschikkingsrecht van patiënten met Anorexia Nervosa met betrekking tot dwangtoepassing in de behandeling. Voor haar Master Staats- en Bestuursrecht heeft Rosalie haar afstudeeronderzoek geschreven over de verenigbaarheid van de noodverordeningen, die zijn opgesteld voor het bestrijden van het coronavirus, met het beperkingssysteem van de Grondwet en het EVRM. Over haar bevindingen is ze ook geïnterviewd door het Algemeen Dagblad.

Tijdens haar beide Masterstudies, heeft Rosalie ook deel uitgemaakt van de opleidingscommissie van de Nederlandstalige Masteropleidingen. Hier hield zij zich bezig met kwaliteitsverbetering van de Nederlandstalige Masteropleidingen. Binnen deze functie bestonden haar werkzaamheden uit het verzamelen en verwerken van informatie en het voeren van overleg en vergaderingen met andere leden van de opleidingscommissie over de mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering van de opleiding(en).

Rosalie heeft reeds ervaring opgedaan binnen twee advocatenkantoren in de rol van Juridisch Assistant. Rosalie is in deze rol verantwoordelijk voor zowel administratieve als inhoudelijke taken. Haar werkzaamheden bestaan onder andere uit dossiervorming, opvragen en verwerken van informatie, onderhouden van contact met de cliënt en andere partijen en het schrijven van inhoudelijke stukken.

Testimonial

Na mijn rechtenstudie en de Masters Staats- en Bestuursrecht en Gezondheidsrecht wist ik zeker dat ik in de Zorg verder wilde gaan. Het dynamische karakter van de Zorg en de mogelijkheid om mensen te helpen trokken mij vooral binnen deze sector. Op wat voor manier ik hieraan bij zou kunnen dragen en in welke functie was mij echter nog niet duidelijk.

Een Traineeship leek mij een goede mogelijkheid om meerdere functies te kunnen uitproberen en op die manier kennis te maken met verschillende kanten van de Zorg. Zo ben ik bij High Select terechtgekomen. Tijdens dit Traineeship hoop en verwacht ik erachter te komen waar mijn sterke en minder sterke punten liggen, welke functie binnen de Zorg bij mij zou passen en waar ik energie van krijg in mijn werk.

Ook verwacht ik veel kennis op te doen door de verschillende onderwerpen die tijdens het ontwikkeltraject aan bod zullen komen. Daarnaast hoop ik door middel van de coachingssessies te werken aan de punten waar ik tijdens het werk tegenaan loop en mij zo op persoonlijk vlak te ontwikkelen.

Het contact met andere trainees ervaar ik als een meerwaarde binnen dit Traineeship. Je kunt ervaringen delen, van elkaar leren en gelijk veel nieuwe mensen ontmoeten waardoor je op die manier een netwerk opbouwt.

Op dit moment ben ik sinds paar maanden gestart met mijn eerste Project: beleidsmedewerker bij Zorgthuisnl, een brancheorganisatie voor verpleeghuis- en thuiszorgorganisaties. In deze paar maanden heb ik al ontzettend veel geleerd en mooie ervaringen mogen opdoen.

Ik zie uit naar de komende twee jaar en ben benieuwd welke nieuwe ervaringen op mijn pad zullen komen tijdens de volgende projecten.

Afgeronde projecten

Project 1: Algemeen beleidsmedewerker bij Zorgthuisnl

Binnen Zorgthuisnl vervulde Rosalie in de eerste periode de functie van algemeen beleidsmedewerker. Haar portefeuille zag op de wet- en regelgeving algemeen en daarnaast op de Wet langdurige zorg.

Voor de portefeuille Wet- en regelgeving algemeen, voerde zij de volgende taken uit:

 • Het bijhouden van de ontwikkelingen van alle wetten die in de zorgsector van kracht zijn. Op basis van deze ontwikkelingen maakte ze, in samenwerking met andere relevante brancheorganisaties, beleid dat door leden van Zorgthuisnl gebruikt kan worden bij de invulling van hun zorgtaken;
 • Het verzorgen van de informatievoorziening voor leden van Zorgthuisnl over de verschillende relevante wet- en regelgeving en was ze betrokken bij het ontwikkelen van kennisproducten;
 • Het deelnemen aan landelijke werkgroepen waar verschillende onderwerpen aan bod kwamen, zoals onder andere de opzet van de Algemene Voorwaarden in de zorg, CAO-onderwerpen, de implementatie van de Wet zorg en Dwang en de Wet toetreding zorgaanbieders et cetera.

Voor de portefeuille Wet langdurige zorg voerde Rosalie de volgende taken uit:

 • Het deelnemen aan verschillende landelijke werkgroepen over onderwerpen die in de verpleeghuiszorg aan bod komen, zoals onder andere personeelssamenstelling, basisveiligheid, roosteren, bekostiging, inkoopkader Wlz et cetera;
 • Het verzorgen van de informatievoorziening richting de leden over deze onderwerpen.

Daarnaast vervulde zij de volgende algemene taken:

 • Het bemannen van de helpdesk van Zorgthuisnl waar leden de mogelijkheid hebben om vragen te stellen over diverse onderwerpen;
 • Het bijhouden van de ontwikkelingen omtrent het corona-vaccinatieproces voor zorgmedewerkers en het deelnemen aan de Regiegroep vaccinatie zorgmedewerkers vvt.

In haar tweede periode bij Zorgthuisnl vervult Rosalie de functie van projectleider. Zij is verantwoordelijk voor het project Wet zorg en dwang, waarvoor Zorgthuisnl vanuit VWS subsidie ontvangt. Dit project ziet op het ondersteunen van de leden van Zorgthuisnl bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. Binnen deze rol neemt zij deel aan verschillende (landelijke) werkgroepen, gericht op de implementatie van de Wet zorg en dwang in met name de ambulante thuiszorg. Daarnaast heeft ze voor de leden van Zorgthuisnl een Wzd-ledendag georganiseerd. Op deze dag kwamen verschillende sprekers presenteren over diverse onderwerpen die te maken hebben met de Wet zorg en dwang in de wijkverpleging. Een andere rol binnen deze functie is het opzetten van een training over de Wet zorg en dwang binnen de digitale leeromgeving die Zorgthuisnl aan hun leden aanbiedt.

Project 2: Directie secretaris bij Antes

Binnen Antes vervulde Rosalie de functie van stafmedewerker zorg/directie secretaris binnen de divisie Ouderenpsychiatrie, Niet Aangeboren Hersenletsel en Ziekenhuispsychiatrie. Hierbij hield zij zich bezig met verschillende onderwerpen die zowel zien op de bedrijfsvoering als op de inhoud van de zorg.

Voorbeelden zijn:

 •  Het schrijven van het jaarplan en de kwaliteitsrapportages
 • Het analyseren van verzuim
 • Het opstellen van communicatiemateriaal
 • Het zoeken naar manieren om het werkproces efficiënter en administratief arm te maken.

Daarnaast hield Rosalie zich bezig met projectmatig werk. Hiervoor nam ze deel aan verschillende werkgroepen en projecten waar onderwerpen aan bod kwamen, zoals:

 • Het behandelaanbod binnen de divisie
 • Het organiseren van het in- en doorstroom proces van patiënten
 • Het rookvrij maken van de verschillende locaties
 • Het onderzoeken van nieuwe (innovatieve) behandelmethodes
 • Het ondersteunen van de Medisch Psychiatrische Unit bij het toewerken naar het TopGGZ keurmerk.

Huidig project

Project 3: Projectleider bij Zonnehuisgroep Amstelland

Bij Zonnehuisgroep Amstelland vervult Rosalie de rol van projectleider. Zij leidt op dit moment twee projecten.

Het eerste project ziet op de implementatie van de Wet zorg en dwang binnen de organisatie. Ze is verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van deze wet bij alle PG- en Somatiek locaties van Zonnehuisgroep Amstelland.

Daarnaast leidt Rosalie een project dat ziet op de huidige manier van communicatie- en informatie-uitwisseling binnen de organisatie. Dit project heeft als doel de informatie-uitwisseling te optimaliseren en hiervoor een nieuwe werkinstructie te ontwikkelen.