Saskia Hamersveld

Saskia is sociaal, leergierig, betrokken, enthousiast en positief
  • Studie BSc: Interdisciplinaire Sociale Wetenschap
  • Studie MSc: Strategisch Human Resource Management
  • Geboren in 1997
  • Woont in Utrecht

Algemeen

Saskia heeft de bachelor Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en de master Strategisch Human Resource Management afgerond aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens haar bachelor heeft Saskia stage gelopen bij het Expertisecentrum Kritisch Denken. Hier heeft zij een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar effectieve leerstrategieën om de kritische denkvaardigheden van verpleegkundestudenten te verbeteren. Daarnaast heeft zij tijdens haar bachelor de minor Bestuurs- en Organisatiewetenschap gevolgd, waarin zij zich heeft gericht op het besturen en organiseren van publieke vraagstukken.

Gedurende haar master heeft Saskia adviesrapporten geschreven voor uiteenlopende organisaties. Zo heeft zij een advies geschreven voor Gemeente Deventer aangaande het leidinggeven aan thuiswerkers en heeft zij samen met medestudenten onderzocht hoe Ziekenhuis Rivierenland de uitstroom van Verpleegkundigen kan terugdringen. Tot slot heeft Saskia haar master afgerond met een afstudeeronderzoek bij Stichting Philadelphia Zorg. Zij heeft onderzoek gedaan naar de factoren die contractuitbreiding onder vrouwelijke zorgmedewerkers belemmeren en/of bevorderen.

Saskia heeft tijdens haar bachelor als Servicemedewerker gewerkt in een woonzorgcentrum. Daarnaast bedacht en begeleidde zij dagbestedingsactiviteiten voor de bewoners.

Testimonial

Na mijn bachelor Interdisciplinaire sociale wetenschap ben ik de master Strategisch Human Resource Management gaan doen. Tijdens deze master heb ik mij verdiept in verschillende (arbeidsmarkt)vraagstukken die spelen in de zorgsector. Ik heb onder andere onderzoek gedaan naar het hoge ziekteverzuim onder Verpleegkundigen en de factoren die contractuitbreiding onder vrouwelijke zorgmedewerkers kunnen bevorderen. Ik vind zulke vraagstukken erg interessant, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen, nu en in de toekomst, toegang heeft tot goede zorg. Dat ik dit zo belangrijk vind, komt onder andere doordat ik tijdens mijn werk als Service Medewerker in een verpleeghuis met eigen ogen heb kunnen zien wat de gevolgen zijn van bijvoorbeeld het personeelstekort en de regeldruk. Daarom ben ik gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het creëren van toekomstbestendige zorg.

Na het afronden van mijn master ben ik mij gaan oriënteren op de arbeidsmarkt en kwam ik al snel bij het Traineeship van High Select terecht. Ik wilde namelijk graag aan de slag in de zorgsector, maar wist nog niet bij wat voor soort organisatie en in welke rol. Dit Traineeship geeft mij de mogelijkheid om dit verder te gaan uitzoeken. Daarnaast heb ik mijn studie afgerond, maar ben ik nog lang niet uitgeleerd. Ik wil mezelf graag blijven Ontwikkelen, zowel op professioneel als op persoonlijk vlak. Het spreekt mij dan ook erg aan dat ik bij High Select een intensief ontwikkelprogramma kan volgen.

In de aankomende twee jaar hoop ik te kunnen deelnemen aan leuke en interessante projecten, waarmee ik waarde kan toevoegen aan de zorg. Daarnaast verwacht ik dat ik door het volgen van trainingen en workshops mijn kennis en vaardigheden kan verbeteren. Tenslotte hoop ik mezelf beter te leren kennen en te ontdekken waar mijn krachten liggen.

Afgeronde projecten

Project 1: Projectleider Recruitment & Instroom bij Sigra

Saskia was voor haar eerste project werkzaam bij vereniging samen Voor Betere Zorg. Dit is een interactief strategisch netwerk van zorg- en welzijnsorganisaties met een gedeelde ambitie: de best mogelijke zorg en ondersteuning voor de inwoners van de regio Kennemerland, Amstelland en Meerlanden realiseren.

Saskia werkte bij samen Voor Betere Zorg als Projectleider Recruitment & Instroom. Zij was coördinator van het regionaal contactpunt zorg en hield zich bezig met het verhogen van de instroom- en opleidingscapaciteit in de regio. Ze nam hiervoor deel aan verschillende projecten, zoals het organiseren van de Ontdekdezorg week, het optimaliseren van de matchingtool, De Paskamer en het regelen van themabijeenkomsten voor recruiters en HR-adviseurs. Daarnaast participeerde zij in verschillende samenwerkingsverbanden, zowel op regionaal als op landelijk niveau.

Project 2: Beleidsadviseur P&O bij Zideris

Zideris is een kleinschalige zorgorganisatie met een eigen gezicht, eigen visie en eigen karakter. Ze bieden persoonlijke begeleiding en mensgerichte ondersteuning aan jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking.

Bij Zideris hield Saskia zich bezig met verschillende projecten binnen de P&O afdeling. Zij droeg bij aan onder andere het behoud van zorgmedewerkers. Net als veel andere zorgorganisaties heeft Zideris namelijk te maken met een hoge uitstroom. Door middel van een exit onderzoek heeft zij vertrekredenen van medewerkers in kaart gebracht. Bovendien heeft zij interviews afgenomen om de kansen en knelpunten op de werkvloer te achterhalen. Op basis hiervan heef zij aanbevelingen gedoen om de uitstroom van zorgmedewerkers terug te dringen. Daarnaast hield zij zich bezig met het optimaliseren van de HR-administratie en het verbeteren van het ZZP-beleid.

Project 3: Onderzoeker & Projectleider GHOR bij de Veiligheidsregio Utrecht

Huidig project

Project 4: Adviseur Mens & Organisatie bij Zorggroep Noordwest-Veluwe