Thijs Janssen

Thijs is interdisciplinair en analytisch vaardig, enthousiast, een teamspeler en een snelle leerling
  • Studie BSc: Science
  • Studie MSc: Science, Management & Innovation
  • Geboren in 1998
  • Woont in Duiven

Algemeen

Thijs heeft een master in Science, Management & Innovation afgerond en een bachelor in Science aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

In zijn tweejarige master Science Management & Innovation heeft Thijs zich eerst verdiept in de natuurwetenschappen (inclusief een labstage en scriptie), gevolgd door een algemeen programma gericht op innovatiemanagement, beleidsvoering en ondernemerschap. In zijn master heeft Thijs een Health Track afgerond waarin cursussen zijn gevolgd over de toekomst van de gezondheidszorg en de werking van systemen hierin. Voor zijn afstudeerscriptie heeft hij onderzoek gedaan naar de financiële ontwikkelingen van het bestverkochte medicijn ter wereld, in opdracht van de Sint Maartenskliniek.

Voorafgaand aan deze master heeft Thijs de bachelor Science afgerond. In deze bachelor heeft Thijs een fysisch/chemisch profiel gekozen, inclusief een bijbehorende labstage. Als verbreding heeft Thijs tijdens zijn bachelor een minor in bedrijfseconomie gevolgd.

Door zijn diverse studie- en onderzoek achtergrond heeft Thijs een breed scala aan kennis en vaardigheden opgebouwd, die hij graag wil gebruiken om waarde toe te voegen aan de sector zorg en welzijn.

Testimonial

Na afronding van mijn master in Science, Management & Innovation was mijn toekomstbeeld eigenlijk nog heel wazig. Ik had mijn natuurwetenschappelijke achtergrond grotendeels achter me gelaten en wist dat ik mijn passie had gevonden in de richting van de zorg, maar wat ik dan precies wilde doen wist ik eigenlijk niet. Eén ding wist ik zeker: ik ben nog lang niet uitgegroeid, en wil stappen maken in beleid en management in de zorgsector! Daarom ben ik bewust op zoek gegaan naar een Traineeship, waarin ik werkervaring op doe maar er tegelijkertijd veel aandacht is voor mijn ontwikkeling. Al snel kwam High Select hierbij op mijn pad. Er werd veel aandacht gegeven aan het ontwikkelprogramma en dit sprak me enorm aan, direct werd mij duidelijk dat dit de perfecte plek is om mijn carrière in de sector zorg en welzijn te starten. Voor meer informatie sprak ik een Trainee, en ondertussen was ik al zo enthousiast geraakt dat ik snel een sollicitatie instuurde.

De interesse was gelukkig wederzijds, en na een snelle en fijne sollicitatieprocedure werd al snel een mooi project voor mij gevonden. Namens Verenso mocht ik meewerken aan een gigantisch uitdagend en relevant project: het verbeteren van de infectiepreventie in de verzorgingshuizen! Een veelzijdig project waar de analytische en gestructureerde werkwijze die ik over heb gehouden aan mijn natuurwetenschappelijke opleiding erg goed op aansluit.

Tijdens mijn Traineeship verwacht ik door middel van een aantal diverse projecten te ontdekken waar mijn passie, maar ook mijn kwaliteiten, in deze toch erg brede sector voornamelijk liggen. Daarnaast verwacht ik door het ontwikkelprogramma mezelf beter te leren kennen en te werken aan punten waar ik echt nog in kan verbeteren. Ik weet dat ik zowel op professioneel als op persoonlijk vlak nog enorm kan groeien, en het Traineeship van High Select biedt mij daar de komende twee jaar de perfecte gelegenheid voor!

Afgeronde projecten

Project 1: Projectmedewerker/Beleidsmedewerker bij Verenso

Thijs voerde zijn eerste project uit bij Verenso. Verenso is de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. Thijs was werkzaam als Projectmedewerker/Beleidsmedewerker, en doet dit voor het programma SWIPE (Samenwerken aan infectiepreventie). In dit programma werkt Verenso samen met ActiZ, V&VN en Vilans/Waardigheid en trots aan het realiseren van een kwaliteitsimpuls op het gebied van infectiepreventie in verpleeghuizen.

Thijs zijn taken zijn voornamelijk gericht op de onderdelen van dit programma wat Verenso uitvoert voor de eigen achterban. Thijs is betrokken bij het opzetten, werven, organiseren en uitvoeren van activiteiten die de specialist ouderengeneeskunde ondersteunen in zijn/haar rol rondom infectiepreventie. Activiteiten variëren van het organiseren van (online) themabijeenkomsten, tot het ontwikkelen van een e-learning, een interactief kennisspel en podcasts. Thijs is daarnaast betrokken bij de regelmatige communicatie die Verenso uitbrengt over het Project.

Een ander belangrijk onderdeel van het SWIPE-programma is de ontwikkeling van een handreiking over Uitbraakmanagement in verpleeghuisorganisaties. Thijs is in de ontwikkeling van dit document verantwoordelijk voor het samenstellen van multidisciplinaire werk- en klankbordgroepen, de uitvoering van een knelpuntenanalyse en literatuuronderzoek, het opstellen van conceptteksten en verwerken van commentaar hierop, en het algehele projectmanagement.

Naast zijn werkzaamheden in bovenstaand programma is Thijs betrokken bij de algemene portfolio Infectieziekten. Zo schrijft hij de voorstellen voor aanpassingen in het Verenso/NVAVG Behandeladvies COVID-19 dat veelvuldig gebruikt wordt in instellingen voor langdurige zorg voor ouderen en verstandelijk gehandicapten. Samen met de portfoliohouder monitort Thijs algemene ontwikkelingen op het gebied van infectieziekten in het werkveld van de specialist ouderengeneeskunde en communiceert hierover richting de achterban.

Huidig project

Beleidsmedewerker bij InEen