Luuk: “Soms een beetje eigenwijs, af en toe kritisch, maar altijd integer.”

trainee Luuk Geurts

In november 2021 heeft Luuk zijn Traineeship bij High Select succesvol afgerond. We kijken terug op twee succesvolle jaren waarbij Luuk projecten uitvoerde bij Stichting Hematon, High Select en Atlant.

Project 1 – Stichting Hematon: Beleidsmedewerker

Luuk was als Beleidsmedewerker voor het bestuur werkzaam en heeft onder andere bijgedragen aan:

  • Het ontwikkelen van het jaarplan voor 2020;
  • Het in kaart brengen van de interne organisatie;
  • Het voorbereiden van afspraken voor de bestuursleden;
  • Het voorbereiden van de bestuursvergaderingen;
  • Het mede-organiseren van de beleidsdag.

Verder heeft Luuk de commissie Belangenbehartiging ondersteunt door:

  • Het maken van afspraken met farmaceuten en ziekenhuizen;
  • Mee te gaan op ziekenhuiswerkbezoeken;
  • Het notuleren van vergaderingen;
  • Het intern stroomlijnen van processen voor de werkgroep die zich bezighoudt met het beoordelen van wetenschappelijk onderzoek vanuit patiënten perspectief.

Project 2 – High Select: Projectmedewerker

Luuk heeft bijgedragen aan verschillende interne projecten binnen High Select. Zo heeft hij een onderzoek geleid naar een nieuw HR-systeem binnen High Select, waarbij hij de interne wensen en eisen heeft geïnventariseerd, leveranciers heeft benaderd en vergeleken. Luuk heeft vervolgens het systeem ingericht en getest om dit te kunnen gebruiken voor een proefgroep. Aan de hand daarvan heeft Luuk een advies uitgebracht aan het management van High Select.

Voor de Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) heeft Luuk in samenwerking met twee andere Trainees onderzoek gedaan naar de financiën, de communicatie en een analyse gemaakt van de donateurspopulatie. Luuk heeft een adviesrapport uitgebracht met aanbevelingen en adviezen voor SPKS. Lees hier het blog die hierover gaat.

Project 3 – Atlant: Projectleider

Luuk is bij Atlant inCompany getreden. Luuk was hier verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een bedrijfscontinuïteits- en een crisisplan. Daarnaast vervulde Luuk een secretarisrol bij de Werkgroep InfectiePreventie.

Na zijn Traineeship is Luuk in dienst getreden bij Atlant in de rol als projectleider. Daarnaast is Luuk nog steeds erg betrokken bij de corona-aanpak binnen Atlant.

Luuk, bedankt voor de mooie jaren!

Groet,

Je collega’s van High Select

/ Luuk Geurts

MSc Business Administration
BSc International Business Administration

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogsblog Susan, blog Esther , blog Annemiek of blog Esther.