Jildou schreef het volgende aan de start van haar Traineeship: “Vanuit mijn achtergrond als socioloog heb ik geleerd om kritisch, oplossingsgericht en op een wetenschappelijke manier naar vraagstukken te kijken. Ook niet onbelangrijk: ik beschik over een goede portie humor en ben een echte teamspeler!” Jildou heeft met deze introductie haarzelf perfect omschreven. De afgelopen twee jaar heeft ze High Select verder opgefleurd met haar enthousiaste en positieve verschijning.
Jildou heeft 3 succesvolle projecten uitgevoerd op het gebied van Kwaliteit en Beleid bij KwadrantGroep, Jeugdbescherming West en bij Amerpoort.

“Ik ben benieuwd wat de toekomst mij te bieden heeft en hoop de komende twee jaar een steentje bij te dragen aan het realiseren van verbetering in de gezondheidzorg!”

Lees snel verder wat het High Select Traineeship Jildou heeft gebracht en hoe zij haar steentje heeft kunnen bijdragen aan de verbetering van de Gezondheidszorg.

Project 1: KwadrantGroep – Junior Beleidsadviseur

Voor het klantdomein Wonen met Zorg heeft Jildou verschillende projecten uitgevoerd, waaronder het opstellen en implementeren van de visie van persoonsgerichte zorg door de Managers Wonen Welzijn en Zorg bij het opstellen van deze visie te betrekken (bottum-up beleidsvorming).

Jildou heeft deze visie van persoonsgerichte zorg vervolgens geïmplementeerd binnen de KwadrantGroep door het uitvoeren van verschillende deelprojecten:
 • Het werken met het persoonlijk cliëntverhaal in ONS;
 • Het starten van huisbezoeken
 • Het ontwerpen van een escaperoom persoonsgerichte zorg.

Jildou heeft daarnaast bijgedragen aan een vraaggerichte aanpak waarbij de ondersteuningsbehoefte van cliënten leidend is en de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie behoudt. Daarnaast heeft ze in samenwerking nieuwe producten en diensten ontwikkeld die aansluiten bij de behoeften en wensen van de cliënten.

Voor het klantdomein Ondersteuning Thuis heeft Jildou de volgende onderdelen gerealiseerd:
 • Een marktanalyse opgesteld;
 • Klantenpanels georganiseerd;
 • Externe ontwikkelingen in kaart gebracht;
 • Bijgedragen aan een integraal ondersteuningsaanbod vanuit de positieve benadering.

Daarnaast ondersteunde Jildou het strategie- en consultancybureau Jester bij het ontwikkelen van een nieuwe toekomstbestendige strategie voor de KwadrantGroep. Door proactief in te spelen op veranderingen, focus aan te brengen, te bouwen aan een nieuw perspectief en het uitwisselen van standpunten en inzichten per klantdomein, heeft Jildou bijgedragen aan de (maatschappelijke) doelen die KwadrantGroep op lange termijn wil behalen. Daarnaast heeft ze bijgedragen aan het invulling geven aan het meerjarenplan.

Project 2: Jeugdbescherming West – Kwaliteitsmedewerker

Binnen de functie Kwaliteitsmedewerker was Jildou verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van het bestuur, leidinggevenden en medewerkers. De uitdaging was om een balans te vinden tussen het voldoen aan wet- en regelgeving en daarbij de wensen van de gezinnen tegemoet te komen.

Jildou heeft de volgende taken bij Jeugdbescherming West opgepakt:
 • Het opstellen en voorbereiden van rapportages (zoals kwartaalrapportages, managementreview, PRI’s);
 • Het analyseren van de cijfers van bovenstaande rapportages;
 • Het ontwikkelen van stroomschema’s;
 • Het door ontwikkelen van bestaande methodes;

Daarnaast heeft Jildou meegewerkt aan het opzetten en bijhouden van het kwaliteitsmanagement systeem en gaf ze hierover gevraagd en ongevraagd advies.

Project 3: Amerpoort – Beleidsmedewerker

Bij Amerpoort ondersteunde Jildou Divisie 1, bestaande uit vier woonparken en Jeugd & Gezin. Jildou gaf inhoudelijke, projectmatige, beleidsmatige en praktische ondersteuning aan de managers en de directeur van Divisie 1. Als Beleidsmedewerker was zij enerzijds betrokken bij tactische en strategische thema’s en anderzijds bij de operationele kant. Jildou had hier diverse verantwoordelijkheden, zoals:

 • Het bewaken van de voortgang van onderwerpen in relatie tot het MT/ divisie MT;
 • Het voortouw nemen in verschillende projecten;
 • Pro-actief medewerkers en de bijbehorende medezeggenschap betrekken.

Zoals je kan lezen, heeft Jildou veel meer gedaan dan een steentje bijdragen aan de Gezondheidszorg. Jildou blijft de komende maanden in dienst bij Amerpoort en gaat haar goede werk voortzetten. Jildou, bedankt voor de afgelopen twee jaar! We gaan je missen.

Groet,
Je collega’s van High Select.

/ Jildou de Jong
MSc Sociologie van Gezondheid, Welzijn & Zorg
BSc Sociologie

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Jildou: “Ik ben erg blij dat ik bij High Select kon beginnen, een interessante Traineehip waar ik goed en persoonlijk word ondersteund. (…) Het is prettig dat je tijdens het Traineeship ervaringen kunt delen met mede-Trainees en je wordt ondersteund door je coach en intervisiegroepje.”

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogs: blog Myrthe , blog Rosa of blog Tessa.

Project Beleid bij AmerpoortBeleidsproject bij KwadrantgroepKwaliteitsproject bij Jeugdbescherming West