Wanneer je werkzaam bent in de zorg is het je vast niet ontgaan: de Wet BOPZ (Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen) is per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte ggz en de Wet Zorg en Dwang. Waar de Wet BOPZ geen onderscheid maakt in de doelgroep, richt de Wet verplichte ggz zich alleen op personen met een psychiatrische stoornis, terwijl de Wet Zorg en Dwang gericht is op personen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening.

Sinds 2020 spelen de gemeenten in het kader van de Wet verplichte ggz ook een rol, zij moeten namelijk onderzoeken of iemand met een psychiatrische stoornis verplichte zorg nodig heeft. Burgers en professionals moeten bij de gemeente een melding kunnen doen over iemand, met een psychiatrische stoornis, die ‘ernstig nadeel’ voor zichzelf of anderen vormt, en zelf niet open staat voor vrijwillige zorg. Wanneer de gemeente na een verkennend onderzoek denkt dat deze persoon daarom verplichte zorg nodig heeft, wordt de officier van justitie ingeschakeld. Die bepaalt uiteindelijk of een zorgmachtiging wordt aangevraagd bij de rechter.

De taken voor deze wet zijn door gemeenten veelal regionaal belegd bij de plaatselijke GGD. Zo ook bij de GGD Gelderland-Midden, wat onderdeel is van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Maar liefst 14 gemeenten in deze regio besloten om de taken voor de Wet verplichte ggz uit te laten voeren door het team OGGZ (Openbare Geestelijke gezondheidszorg), onderdeel van de GGD. Maar wat moest er voor 1 januari 2020 dan precies geregeld zijn?

Die vraag werd afgelopen oktober ook gesteld door de GGD Gelderland-Midden. Om die vraag te beantwoorden was de hulp van een trainee vanuit High Select nodig, en nou had ik het geluk om die trainee te mogen zijn! In de eerste weken werd bekeken wat er voor deze wet precies uitgevoerd moest worden door de GGD. Een meldpunt moest opgezet worden, procedures geschreven worden, een nieuw ICT systeem geregeld worden, en nieuwe collega’s moesten aangenomen worden. Niet veel later begonnen we daarom ook met het opstellen van een vacature en mocht ik sollicitatiegesprekken voeren met potentiële nieuwe collega’s, die het meldpunt zouden gaan bemannen en onderzoek naar personen met een psychiatrische stoornis zouden uitvoeren.

In de laatste week van december stond alles zo goed als klaar. Nu was het per 1 januari alleen nog afwachten of het ICT systeem zou gaan werken en hoeveel meldingen over mensen met een psychiatrische stoornis er binnen zouden gaan komen. Gelukkig bleek het systeem het in basis te doen en konden de eerste meldingen voor de Wet verplichte ggz worden aangenomen. De eerste onderzoeken werden gestart, de nieuwe collega’s konden meteen aan de slag. Natuurlijk moest het proces wel nog aangescherpt worden, daar was in januari en februari nog tijd voor. Ook de laatste zaken met de betrokken gemeenten moesten nog geregeld worden. Uiteindelijk zat mijn werk eind februari er op. In 2020 zal het zich zeker nog verder blijven ontwikkelen, maar ik weet zeker dat een mooie basis gelegd is!

/ Marlijn Fonken

Marlijn Fonken (23) heeft de Bachelor Communicatie- en Informatiewetenschappen en de Master Strategic Human Resources Leadership afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Marlijn is Trainee bij High Select en gaat binnenkort starten met haar volgende project. Haar eerste High Select project was bij Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden op het gebied van de Wet verplichte ggz.