“Als Young Professional wil ik met mijn passie voor de Zorg, ontwikkelen tot een zorgmanager met uitstekende leiderschapskwaliteiten.”

Susan is heel ambitieus: “Dokter, kapster, dierenarts en Anky van Grunsven, dat wilde ik vroeger allemaal worden.” Susan heeft maar liefs 4 projecten uitgevoerd bij KNMG artsenfederatie, Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer, en Medirisk. Lees snel verder over de prestaties van Susan de afgelopen twee jaar.

Project 1: KNMG Artsenfederatie: Junior Beleidsmedewerker

Susan was onderdeel van het programmateam ‘Versterking van de medische professional’. Binnen dit team werkte ze aan de beroepskeuze voor geneeskundestudenten, waarbij ze de carrièrebeurs voor medische studenten en basisartsen heeft georganiseerd en heeft ze meegedacht hoe KNMG de beroepskeuze van de geneeskundestudenten beter kon ondersteunen. Daarnaast heeft ze de KNMG gedragsregels voor artsen geactualiseerd.

Project 2: Stichting Gezondheidscentra Haarlemmermeer (SGH) – Bestuursondersteuner & beleidsmedewerker

Susan was bij SGH met name verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Raad van Bestuur op beleidsniveau. Ze was verantwoordelijk voor:

  • het ondersteunen van beleidstaken van de Raad van Bestuur, manager huisarts, de manager fysiotherapie en de manager apotheek;
  • het behalen van de doelstellingen gesteld in de jaarplannen;
  • het organiseren van bijeenkomsten;
  • de ondersteuning bij vergaderingen;
  • de vormgeving van de nieuwe website vorm;
  • het versturen van nieuwsbrieven naar zowel werknemers als patiënten;
  • het schrijven van kwaliteitsdocumenten om de certificering voor de NEN 7510 informatiebeveiliging te behalen;
  • het ondersteunen van de Kwaliteitsfunctionaris bij het waarborgen van kwaliteit van de Zorg en het verbeteren van het kwaliteitsmanagementsysteem.

Project 3: MediRisk – Bestuurssecretaris & beleidsmedewerker

Binnen Medirisk heeft Susan tijdelijk de rol van secretaris Raad van Commissarissen vervuld en hierbij de directie ondersteund bij de werkzaamheden ten behoeve van de Raad van Commissarissen. Daarnaast was ze verantwoordelijk voor het bijwerken en up-to-date houden van beleidsstukken en het herinrichten van het managementsysteem.

Project 4: KNMG artsenfederatie – Projectmedewerker Ondersteuning SCEN-team

Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland (SCEN), is een programma van de KNMG waarin SCEN-artsen steun, advies en consultatie aan artsen bieden die voornemens zijn euthanasie uit te voeren. Binnen dit team werd de opleiding, registratie en begeleiding van SCEN-artsen verzorgd.

Susan blijft bij ons in dienst als Junior Consultant tot en met december 2021. We zijn erg blij dat ze bij ons blijft de komende maanden.

Susan, bedankt voor je inzet van de afgelopen 2 jaar. We zijn erg blij dat je een carrière in de zorg bent gestart bij High Select en helemaal tot je recht kwam met je passie voor de Zorg.

Groet,
je collega’s

/ Susan Hekman

MSc Health Care Management
BSc Gezondheidswetenschappen

Susan: “High Select is een bekende naam in de Traineeship-wereld, vooral als je, zoals ik, op de Zorg gericht bent.”

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.