Het Traineeship van Ewoud Stapersma zit erop. Ewoud heeft twee jaar geleden de master Change Management afgerond en stond te popelen om het verschil te gaan maken in de zorgsector. Tijdens het Traineeship heeft Ewoud ervaring opgedaan bij verschillende organisaties in de eerste-, tweede en derdelijnszorg. Hieronder blikken we terug op de interessante projecten die hij tijdens het Traineeship heeft uitgevoerd.

Zijn eerste Project
Ewoud heeft zijn eerste project uitgevoerd bij Noorderbreedte. Hier gaf Ewoud advies over het regionaal opzetten van avond-, nacht-, en weekenddiensten binnen Leeuwarden. Daarnaast adviseerde Ewoud over het herschikken van taken bij de zorgteams en behandelaren, in lijn met het visiedocument ‘Expeditie 2020’ en het zorgmodel van Noorderbreedte.

Vervolgens heeft Ewoud een project uitgevoerd bij het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Hier was Ewoud Programmacoördinator van het verbeterprogramma ‘Basis op Orde’. Hij coördineerde het gehele programma en gaf hierbij ondersteuning aan de projectleiders op het gebied van project- en verandermanagement. Verder was Ewoud Projectleider Poliklinische Zorg bij het project ‘Poliklinieken 2023’, waarbij gezamenlijk tot een nieuwe visie is gekomen als onderdeel van het Basis op Orde programma. Ewoud organiseerde en begeleidde onder meer visiedagen en werkte de geformuleerde visie uit tot een concrete strategie. Tevens was Ewoud Adviseur, Team Digitale Zorg en voerde hij samen met twee adviseurs digitale innovaties door binnen de klinische en poliklinische zorg aan de hand van een kort-cyclische werkmethode. Tenslotte was Ewoud binnen het Wilhelmina Ziekenhuis Projectleider Klinische Zorg, waarbij hij vanuit het verbeterprogramma ‘Basis op Orde’ betrokken was bij de transformatie van de zorg op de algemene verpleegafdelingen in het ziekenhuis.

Vanaf april 2020 bleef Ewoud parttime werken bij het Wilhelmina Ziekenhuis en startte hij met een nieuwe parttime bij Zorggroep Meander. Bij Zorggroep Meander voerde hij een project uit als Projectleider Zorgtechnologie. Hier gaf Ewoud leiding aan verschillende projecten in de extramurale zorg. Parallel aan deze projecten is een visie verwoord op het gebied van zorgtechnologie binnen de organisatie.

En nu?
Nu, inmiddels twee jaar later, is Ewoud nog steeds razend enthousiast over de sector Zorg en Welzijn. Zoals hij zelf zegt: “Het Traineeship heeft mij echt een kickstart gegeven in mijn loopbaan.” Hij heeft nu voldoende bagage om zijn eigen pad te gaan bewandelen. Ewoud gaat na het Traineeship in dienst bij het Wilhemina Ziekenhuis. Wij willen hem hierbij ontzettend veel succes en plezier toewensen in zijn verder carrière! Ewoud, bedankt voor de fijne twee jaar en tot snel!

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.