Na twee ontzettend mooie jaren heeft Marit Maljaars-Bravenboer het High Select Traineeship Zorg afgerond. Met de Bachelor Gezondheidswetenschappen en de Master Health Care Management op zak solliciteerde Marit voor het Traineeship om zich zo breder te kunnen oriënteren, verder te ontwikkelen en meer ervaring op te doen bij verschillende organisaties in de sector Zorg en Welzijn. Deze doelen heeft ze vast en zeker behaald in de afgelopen twee jaar. Even een korte terugblik naar de Projecten van Marit.

Marit startte bij GGZ Rivierduinen als Interim Manager Algemene Zaken (Kind & Jeugd), waar ze samen met de Manager Behandelzaken het team in Haaglanden aanstuurde en verantwoordelijk was voor de zorg, bedrijfsvoering en het personeelsbeleid binnen het team. Het team was verspreid over twee locaties in Zoetermeer en Leidschendam. Als manager gaf Marit leiding aan de medewerkers, ondersteunde ze de teams bij alle voorkomende zaken en stuurde ze aan op het behalen van de in de begroting gestelde doelen. Daarnaast was Marit ook Projectmedewerker binnen de afdeling Ouderenpsychiatrie van GGZ Rivierduinen.

Na het project bij GGZ Rivierduinen werkte Marit parttime als Junior Beleidsadviseur bij KNMG. Hier nam ze deel aan het programmateam ‘Omgaan met het beroepsgeheim’. Ze voerde onder meer een analyse uit naar de behoefte van betrokken partijen op het gebied van digitale zorg. Daarnaast was ze betrokken bij het programmateam ‘Versterking van de medische professional’. Binnen dit programma werkte ze mee op het project ‘Leren van het tuchtrecht’ met als doel om de kwaliteit van het tuchtrecht te verbeteren. Tegelijkertijd voerde Marit een High Select Project uit bij Avian Thuiszorg. Ze ondersteunde hier de directie bij het bepalen van de strategie, het vergroten van de bekendheid van de organisatie en ze onderzocht welke interne processen verbeterd moesten worden om de zorg doelmatiger en efficiënter te kunnen leveren.

Marit sloot haar Traineeship af bij de Lelie Zorggroep. Hier vervulde ze de functie van Regioadviseur in de regio Groene Hart. Ze ondersteunde en adviseerde de Regiomanagers. Daarnaast was Marit betrokken bij verschillende regio-overstijgende projecten, zoals een analyse van het wijkgericht werken en een project rondom de inzet van virtuele thuiszorg. Ze maakte ook deel uit van het programmateam ‘Thuis voor Elkaar’. In dit programma worden alle ontwikkelingen samengebracht die betrekking hebben op wijk- en netwerkgerichte zorg, waarbij de cliënt zolang mogelijk kan blijven wonen op een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Tenslotte was Marit verantwoordelijk voor de monitoring van de jaardoelen binnen de V&V portefeuille en maakte zij onderdeel uit van het Team ‘Monitoring & Preventie Coronavirus’.

Terugkijkend op deze twee jaar, heeft Marit zich kunnen oriënteren bij verschillende zorgorganisaties, heeft ze zich ontzettend ontwikkeld en heeft ze prachtige ervaringen op kunnen doen, die niemand haar meer afpakt. Kortom: een geslaagd High Select Traineeship! Marit treedt per 1 december in dienst bij de Lelie Zorggroep.

Wij willen Marit heel erg bedanken voor de afgelopen twee jaar en wensen haar heel erg veel succes en plezier bij de Lelie Zorggroep!

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.