Na het afronden van de opleiding SPH en de Master Jeugdstudies, is Carien gaan werken als Ambulante hulpverlener. Ze zorgde ervoor dat mensen een fijner en gelukkiger leven kregen en in twee jaar tijd leerde ze ontzettend veel over het gedrag van de mens werkt en wat er nodig is voor verandering. Toch wilde Carien graag een stapje verder en solliciteerde op het High Select Traineeship, zodat ze zich zo optimaal mogelijk kon ontwikkelen en haar steentje kon bijdragen aan de maatschappij. Inmiddels zijn we twee jaar verder en heeft Carien het High Select Traineeship Zorg afgerond. Nu spreidt ze haar vleugels. Maar wat heeft ze in de afgelopen twee jaar allemaal gedaan?

Ze startte in oktober 2018 met een Project bij Treant Zorggroep. Het doel van dit Project was om de medicatieveiligheid in drie ziekenhuizen te verhogen. Er werd een digitaal systeem ontwikkeld en geïmplementeerd. Carien was Secretaris+ en ze was aanwezig bij alle werkgroepen en projectgroepen, zodat ze de acties en besluiten kon notuleren en daardoor een overzicht kon houden over de voortgang van het project. Ze dacht en schreef mee aan plannen en was het aanspreekpunt als de Projectleider niet aanwezig is.

Carien startte vervolgens in maart 2019 met haar tweede Project bij Treant Zorggroep. Het doel van dit project was om het verbeterbord en het kort cyclisch verbeteren (KCV) te implementeren op alle afdelingen van de drie locaties. Het was een nieuwe manier van werken, bevorderde de samenwerking op de afdeling, de communicatie over het werkproces en motiveerde om kansen te zien i.p.v. bedreigingen. Carien werkte als Projectmedewerker onder meer aan het ontwikkelen van trainingsmateriaal, zodat medewerkers opgeleid konden worden, ze werkte samen met diverse professionals om het kort cyclisch verbeteren verder uit te rollen binnen de organisatie en plande en organiseerde vergaderingen, trainingen en presentaties binnen de organisatie.

Tenslotte kwam Carien in november 2019 terecht bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. Binnen deze ouderenzorgorganisatie ondersteunde Carien de Manager van het advies-en behandelcentrum (ABC). Het ABC bestaat uit 8 vakgroepen (fysiotherapie, ergotherapie, artsen, diëtiek, ambulante VPK, psychologen, beweegagogie en muziektherapie). Carien werkte aan de herinrichting van de vakgroep en voerde diverse deelprojecten uit, zoals de overgang van een locatie, waar vanaf 2020 ook behandeling geboden zouden gaan worden, heronderhandeling met de apotheek tot aan de ontwikkelingen binnen de vakgroepen monitoren en begeleiden. Carien heeft het Traineeship vanaf augustus 2020 InCompany afgemaakt bij Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Ze zit nu twee jaar later helemaal op haar plek bij Zorggroep Noordwest-Veluwe en blijft hier ook na haar Traineeship werkzaam. Carien, we hebben van je genoten de afgelopen jaren! We wensen je ontzettend veel succes en plezier toe bij Zorggroep Noordwest-Veluwe. Tot snel!