ANBOS samenwerkingSuccesvolle samenwerking tussen ANBOS en Trainees van High Select

ANBOS, de brancheorganisatie voor schoonheidsspecialisten, werkt sinds juli 2022 succesvol samen met High Select. In totaal zijn er vier getalenteerde Trainees ingehuurd, hieronder vallen ook Trainees die nu nog werkzaam bij ANBOS zijn. De Trainees hebben bijgedragen aan verschillende projecten binnen ANBOS. Dit interview tussen Trainee Muriël Muller en Manager Verenigingszaken, Mayke Blokland, biedt inzicht in de positieve ervaringen en uitdagingen van deze samenwerkingen.

Aanloop samenwerking

ANBOS is via via bij High Select gekomen. De keuze voor High Select kwam voort uit de noodzaak om gekwalificeerd personeel te vinden in een periode van arbeidsmarktkrapte. Een aanbeveling van een andere brancheorganisatie, die positieve ervaringen met High Select deelde, leidde ANBOS naar de samenwerking met High Select.

Behoefte vanuit ANBOS

De organisatie benadrukt de behoefte aan initiatief en zelfstandigheid, aangezien het werken bij ANBOS vaak minder vastomlijnd is en meer eigen inbreng vereist. Er kan en mag heel veel binnen ANBOS, maar dat houdt wel in dat je zelf initiatief moet tonen en dat je veel dingen dus zelf moet uitvinden.

“We zoeken mensen die ongeacht wat ze geleerd hebben zin en enthousiasme tonen. Het moet echt vanuit jezelf komen”.

Positieve ervaring

De algemene ervaring van ANBOS met Trainees van High Select zijn positief.

“De Trainees zijn leergierig, enthousiast en hebben een brede kennisbasis. Ze blinken uit in het oplossen van open vraagstukken en komen met waardevolle inzichten”.

Vaardigheden Trainees

ANBOS is erg tevreden met de schrijfvaardigheden van Trainees, evenals hun vermogen om complexe informatie helder samen te vatten.

“Stukken die uitgezocht zijn door Trainees kunnen vaak zo doorgestuurd worden naar het bestuur”.

Verder is ANBOS blij met het vermogen van Trainees om vragen te stellen en het belang van durven vragen als iets niet begrepen wordt.

“In het begin viel het ons op dat een Trainee veel vragen stelde. Uiteindelijk bleken haar vragen heel relevant, wat uiteindelijk resulteerde in een compleet stuk dat ik zelf niet beter had kunnen doen.”.

Projecten waar Trainees in uitblonken

Er zijn verschillende projecten waarin Trainees uitblonken bij ANBOS, zoals het leveren van een compleet en goed doordacht beleidsstuk. Denk hierbij aan beleidsstukken zoals (wettelijke) richtlijnen waaraan schoonheidsspecialisten moeten voldoen. Ook blijkt uit projecten bij ANBOS dat Trainees goed zijn in het leggen van professionele contacten en het succesvol opvolgen van afspraken wat leidt tot het behouden van goede externe relaties.

Uitdagingen

ANBOS benadrukt dat Trainees veel begeleiding en coaching ontvangen.

“Dit is aan de ene kant heel goed, maar ik kan mij voorstellen dat dit als intensief wordt ervaren, doordat de nadruk op presteren en groei ligt. Het is ook fijn om meer stil te staan bij wat er op dit moment allemaal goed gaat en dat het ook goed is zo als het gaat”.

Contact met High Select

ANBOS benadrukt de informele en prettige communicatie met High Select.

“Het contact met regiomanagers van High Select ervaren wij positief. Het belangrijkste doel vanuit ons is het vervullen van ons project en bijdragen aan het succes en de carrière van Trainees”.

Toekomstige projecten

Toekomstige projecten voor Trainees zullen zich vanuit ANBOS blijven richten op meer onderzoekachtige en projectmatige rollen, zoals het opstellen van protocollen, richtlijnen en onderzoeken.

ANBOS beveelt High Select aan vanwege de goede ervaringen en de waardevolle bijdragen van Trainees aan de organisatie.

/ Muriël Muller

MSc Communicatiewetenschap
BSc Human Resource Management


High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een
Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.