Twee leerzame & energieke jaren later heeft Esmé het High Select Traineeship met succes afgerond. In die tijd heeft Esmé twee succesvolle projecten afgerond bij Amstelring en Karakter.

Eerste Project
Esmé heeft bij Amstelring haar eerste project uitgevoerd. Esmé was  binnen het innovatieplan ‘Slimmer Zorgen met Technologie’ medeverantwoordelijk voor een aantal deelprojecten, zoals:

  • Wearables en E-health;
  • Zorg-technotheek;
  • Robotica en Domotica;
  • Leren met plezier;
  • Data science en data gedreven werken.

Naast het innovatieplan heeft Esmé samen met een team een grootschalig project om de woonzorgtechnologie (WZT) op alle locaties van Amstelring te vervangen gerealiseerd. Daarnaast droeg ze bij aan het functioneel beheer van de huidige woonzorgtechnologie en scholing van de medewerkers.

Tweede project
Esmé heeft bij Karakter de praktijkopleiding (P-opleidingen) gecoördineerd en droeg ze verantwoordelijkheid voor de beleidsontwikkeling. Daarnaast was ze projectleider/ onderzoeker voor het landelijk onderzoeks- en veranderproject ‘Ketenbreed leren en werken aan tijdige inzet van passende jeugdhulp’. Met dit project is de toekomstige jeugdhulp verbeterd door te leren van hulpverleningstrajecten die eindigde in specialistisch weinig voorkomende jeugdhulp.

Ze heeft vanuit Karakter interne casusreviews uitgevoerd en ze heeft verschillende samenwerkingen met organisaties in de regio opgezet. Aansluitend heeft ze de bevindingen uit het onderzoek gepresenteerd en acties geformuleerd ter verbetering van de georganiseerde regiotafels met onder andere de betrokken gemeente.

Na een hele fijne samenwerking nemen we afscheid. Esmé is na haar Traineeship in dienst getreden bij Karakter in de rol van opleidingsmanager KJP-, P- & VS opleidingen.

Esmé, we wensen je veel succes in plezier in je verdere carrière.
We houden contact!

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogs: blog Chris, blog Arnike of blog Esther.

Stichting Amstelring Groep - Nieuws | Stichting ArmoedefondsKarakter, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie - Karakter