Het High Select Traineeship zit erop! Na twee jaar is het tijd om afscheid te nemen van onze Trainee Esther Bouman. Tijdens het Traineeship Zorg heeft Esther achtereenvolgend projecten uitgevoerd bij de Lelie Zorggroep, het Trimbos Instituut, Malkander Ede en twee projecten bij het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland.

Esther heeft haar eerste project uitgevoerd bij de Lelie Zorggroep. In opdracht van de voorzitter Raad van Bestuur heeft zij voor een aantal locaties een “vriendennetwerk” opgezet. Dit was een enorme uitdaging, omdat het natuurlijk investeringstijd kost om een diepgaande vriendschap te sluiten. Daarnaast hadden de cliënten verschillende behoeftes en waren de mensen die zich in willen zetten voor de cliënten erg divers. De wens van Esther is dat de stichting als een bal gaat rollen en tot een groot netwerk uitgroeit.

Daarnaast voerde Esther een project uit bij het Trimbos Instituut. Ze heeft in opdracht van het ministerie de toegankelijkheid van nachtopvangcentra voor daklozen in kaart gebracht. Vervolgens heeft Esther een project uitgevoerd bij Malkander. Malkander werkt mee aan een positieve samenleving. De organisatie ondersteunt, versterkt en verbindt mensen en groepen mensen in de gemeente Ede. Esther heeft hier een marktonderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen hoe de burgerparticipatie vergroot kon worden. Ze onderzocht onder meer of het opzetten van een vrijwilligerscentrum hieraan kon bijdragen.

Tenslotte heeft Esther twee projecten uitgevoerd bij Traumazorgnetwerk Midden-Nederland. Esther heeft voor het eerste project bij Traumazorgnetwerk Midden-Nederland de drukte in de acute zorg in kaart gebracht en ze heeft beleidsafspraken gemaakt door middel van data-analyse. Hiervoor verzamelde en ordende ze data en schreef ze rapportages geschreven voor de acute zorgpartners. Daarnaast was Esther verantwoordelijk voor de implementatie van nieuwe kwaliteitsnormen. Ze bracht onder meer in kaart in hoeverre de nieuwe normen in de praktijk al geïmplementeerd waren en heeft een implementatieplan opgezet. Voor haar tweede project bij Traumazorgnetwerk Midden-Nederland werkte Esther als Beleidsmedewerker COVID-19. Ze was onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de mailbox van Traumazorgnetwerk, het voorbereiden van overleggen, het notuleren tijdens deze overleggen en het uitwerken van verslagen en actiepunten, voortkomend uit de overleggen.

Twee jaar geleden zag je het Traineeship “als een mogelijkheid om verschillende aspecten van de zorg te leren kennen, te ontdekken hoe dit in Nederland geregeld is en waar nog werk aan de winkel is”. Nu terugkijkend, zijn we ontzettend blij dat je hebt weten te ontdekken dat de gehandicaptenzorg je voor nu de meeste energie geeft!

Esther, bedankt voor de bijzonder fijne samenwerking en ontzettend veel succes in jouw verdere carrière!

Je collega’s van High Select

Wil jij jezelf ook in twee jaar ontwikkelen? Als expert in talentontwikkeling weten wij hoe dit moet! Wil je in aanmerking komen voor ons Traineeship in de Zorg, solliciteer dan nu!