De administratieve wereld van de jeugdzorg

Prestatiecode, regiebericht, woonplaatsbeginsel, tariefafspraak, Jeugdwet, inspanningsgerichte toewijzing, trajectfinanciering, productieverantwoording. Welkom in de administratieve wereld van de jeugdzorg. In oktober 2020 ben ik mijn tweede project in de zorg binnen mijn Traineeship gestart. Hier heb ik zowel de rol als Zorgcontroller als de rol als Projectleider vervuld binnen de afdeling  zorgadministratie bij Trias Jeugdhulp in Zwolle.

De zorginstelling

Trias Jeugdhulp verzorgt onder andere ambulante hulp, pleegzorg, 24-uurs zorg en crisisopvang in de regio’s IJsselland, Twente en Midden-IJssel / Oost-Veluwe. Voor mij was de jeugdhulp binnen het sociaal domein een relatief onbekende tak van de sector Zorg en Welzijn. De eerste weken stonden dan ook in het teken van het helder krijgen van de context, het leren kennen van de zorgproducten en het aanleren van de reguliere werkzaamheden om de geleverde zorg zo volledig mogelijk gedeclareerd te krijgen bij gemeenten. Extra uitdaging bij de opdracht was de corona-situatie, hoe cliché dat tegenwoordig ook mag klinken. Het blijft een vreemde gewaarwording om vooral thuis en op afstand een nieuw project te starten en sommige collega’s uiteindelijk na een halfjaar nooit in levende lijve ontmoet te hebben.

Het eerste deel van het project

Mijn project in de zorg was tweedelig. Het eerste deel betrof het overnemen van de functie van Zorgcontroller van een collega die genoot van haar zwangerschapsverlof. Ik was gewaarschuwd dat ik in een traditioneel drukke periode binnenkwam en dat heb ik inderdaad ook zo ervaren. Als Zorgcontroller stond ik aan het eind van de ‘interne keten’ om de geleverde productie en declaratie zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten. In februari/maart resulteerde dit uiteindelijk in het samenstellen van de productieverantwoording van 2020. Een soms ingewikkelde klus, maar het gaf ook veel voldoening om dit samen met een aantal collega’s tot een goed einde te brengen.

Het tweede deel van het project

Het tweede deel van het project stond in het teken van het in gebruik nemen van diverse releases van een nieuw ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) door de zorgadministratie. Dit had te maken met allerlei wijzigingen in landelijke standaarden rond de Jeugdwet per januari 2021. De benodigde aanpassingen in systemen en processen en overgang van werkzaamheden als gevolg hiervan mocht ik samen met een klein projectteam monitoren en coördineren. Er moesten gedurende het implementatieproces enkele flinke hindernissen worden genomen en het was dan ook een waardevolle ervaring om in te spelen op onvoorziene situaties en externe factoren.

Terugblik

Al met al kan ik zeggen: de tijd is voorbij gevlogen. Ik ben blij dat ik via Trias Jeugdhulp een inkijkje heb kunnen krijgen in de complexiteit van de jeugdzorg. De opgedane ervaring en vaardigheden neem ik graag mee naar mijn nieuwe project bij Antonius Zorggroep in Sneek.

/ Grietzen Broersma

MSc Business Administration: Organizational & Management Control
BSc Sport, Gezondheid en Management

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.