Ook dit jaar heeft High Select weer het keurmerk Talentontwikkeling mogen ontvangen. Dit keurmerk wordt alleen toegekend wanneer een bedrijf echt structureel werk maakt van de ontwikkeling van de Talenten van haar medewerkers en dan ook nog op een innovatieve wijze. Talentontwikkeling is voor High Select de essentie van haar bestaan en daarom zijn we ook blij dat we na 2019 en 2020, ook voor 2021 de bevestiging hebben gehad dat het Traineeship van High Select aan deze objectieve criteria voldoet.

Tegelijk betekent dit niet dat we nu stil gaan zitten, we bruisen van de ideeën om het Traineeship nog verder te verbeteren en hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat we ook de komende jaren het keurmerk mogen blijven voeren!

Jos Korner
Algemeen Directeur

De Keurmerk Talentontwikkeling Monitor is ontwikkeld door dr. Mirjam Baars, MBA van onderzoeksbureau SatisAction. dr. Mirjam Baars, MBA is hoofd Opleiding & Ontwikkeling aan Tilburg University. Daarnaast is zij directeur van onderzoeksbureau SatisAction. Vanuit dit bureau voert ze jaarlijks het NRC Beste Werkgevers Onderzoek uit, waarin het thema talentontwikkeling een prominente plaats inneemt. Ze kent jaarlijks het Keurmerk Persoonlijke Ontwikkeling toe aan organisaties die adequaat vorm geven aan talentontwikkeling.

Mirjam Baars is in 2003 gepromoveerd op onderzoek naar talentontwikkeling in organisaties. In 2006 publiceerde zij een boek over talentontwikkeling, namelijk Leidinggeven aan talentontwikkeling 

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.