Mees zijn eerste project

Het eerste project in de zorg van mijn Traineeship bij High Select was als projectmedewerker bij Rudolf Steiner Zorg. Rudolf Steiner Zorg is een antroposofische ouderen- en gehandicapteninstelling die valt onder de Raphaëlstichting. Zij werken volgens een unieke zorgvisie geïnspireerd door de antroposofie. Hierin staat de individuele ontwikkeling van cliënt en medewerker voorop. Zij bieden zorg op maat door zich te focussen op de cliënt als geheel en niet enkel op de aandoening of klachten.

Hoe heb jij waarde toegevoegd?

Mijn project bestond uit twee delen. Het eerste deel was het doen van onderzoek naar de mogelijkheid voor Rudolf Steiner Zorg om haar zorgaanbod uit te breiden met een specialistische vorm van thuiszorg: het Volledig Pakket Thuis (VPT). Het VPT is een vorm van Wlz (Wet Langdurige Zorg) die in plaats van intramuraal, extramuraal plaatsvindt. Bij de Wlz wordt er vanuit het zorgkantoor gewerkt met complete budgetten als vergoeding in plaats van prestaties voor specifieke handelingen. Daarom biedt het VPT de mogelijkheid om de antroposofie ook toe te passen bij zorg aan huis. Hier lag dan ook mijn uitdaging: het vertalen van intramurale aangeboden antroposofische zorg naar antroposofische zorg die bij de mensen thuis kan worden geleverd.

Het tweede onderdeel van mijn project bestond uit het in de praktijk brengen van mijn onderzoeksresultaten en adviezen. Vanuit Rudolf Steiner Zorg kreeg ik de mogelijkheid om de pilot ‘thuiszorg onderneming’ op te starten waar ik een leidende en organiserende rol had. Hier maakte ik op kleine schaal kennis met alle achterliggende processen die voor een zorginstelling vanzelfsprekend zijn, maar voor mij nieuw waren. Van de samenwerking met zorgverkoop en cliëntmutatie tot de afdeling IT. Alle benodigde processen moesten werken voordat de eerste cliënt haar zorg zou ontvangen.

Hoe kijk je terug op dit project in de zorg?

Dit project was voor mij een geweldige ervaring. Door zowel het doen van onderzoek op algemene schaal als het implementeren van de resultaten in een pilot. Dit in combinatie met een extra uitdaging vanuit de antroposofie, maakte het project een complexe en uitdagende klus.

Ik ben erg trots op hoe het project is volbracht en heb het volste vertrouwen in Rudolf Steiner Zorg en haar nieuwe onderneming. Heel erg bedankt dat ik deze uitdaging aan mocht gaan en ik heb onwijs zin om te beginnen aan mijn nieuwe opdracht bij Avoord!

/ Mees Zegveld

MSc Business Administration – Strategy

Bachelor Psychologie 

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.