In januari 2021 heeft Laura haar High Select Traineeship succesvol afgerond. We kijken terug op een leerzame periode van twee jaar waarin zij geslaagde projecten uitvoerde bij TriviumMeulenbeltZorg , Fokus Wonen, SMO Breda en Sint Antonius Ziekenhuis

Laura: “Ik krijg energie van het creëren en tot stand brengen van uitdagende ideeën. Mijn streven? Elkaar verbinden om zo samen de stappen te kunnen zetten om het doel te bereiken.”

Project 1 TriviumMeulenbeltZorg

Projectleider

Laura heeft bij haar eerste project het digitaal aftekenen van medicatie opgestart en geïmplementeerd binnen de intramurale afdeling van TMZ. Binnen haar functie droeg zij verantwoordelijkheid voor de volgende werkzaamheden:

 • Het uitvoeren van een pilot, waarbij Laura de communicatie over de voortgang en eventuele vraagstukken richting alle stakeholders verzorgde;
 • Het inlichten van alle betrokken partijen middels presentaties aan o.a. de specialisten Ouderengeneeskunde, het Management Team en de Geneesmiddelencommissie;
 • Het schrijven van verschillende procedures en handleidingen en het ontwikkelen van een e-learning module t.a.v. het digitaal aftekenen van medicatie;
 • Het implementeren van het digitaal aftekenen per afdeling van medicatie middels georganiseerde bijeenkomsten.

Daarnaast heeft Laura de implementatie begeleid van een applicatie m.b.t. de noodprocedure. Tenslotte ondersteunde Laura diverse afdelingen met administratieve taken.

Project 2 Fokus Wonen

Projectmedewerker HR

Laura was medeverantwoordelijke voor het project ‘regie op verzuim’ dat gericht is op het verlagen van het ziekteverzuim door te focussen op vier pijlers: de verzuimvisie, het verzuimbegeleidingsproces, de providerboog en het arbodienstverleningsmodel. Laura was verantwoordelijk voor de volgende onderdelen:

 • Het interviewen van verschillende betrokkenen, deze informatie te analyseren en een rapport met adviezen uitbrengen aan het MT;
 • Het organiseren en leiden van een bijeenkomst voor o.a. de directeuren, managers en coaches waarbij met elkaar, d.m.v. de World Café methode, de verzuimvisie is uitgediept. Deze bijeenkomsten zijn aansluitend ook georganiseerd voor de zorgmedewerkers onderverdeeld per regio;
 • Het oprichten van een werkgroep waarin Laura brown-papersessies heeft geleid om het huidige verzuimproces met verbeteracties in kaart te brengen.

Daarnaast is Laura aanwezig geweest bij de HR overleggen en verschillende symposia en congressen gericht op verzuim om haar kennis te verbreden.

Project 3 SMO Breda
Staffunctionaris Beleid

Als Staffunctionaris Beleid richtte Laura zich in samenwerking met het management op het ontwikkelen & implementeren van beleid en verbetervoorstellen binnen de organisatie. Daarnaast was ze verantwoordelijk voor de aansturing van twee projecten: ‘doorontwikkeling van Buurtpleinen’ en ‘versterken van de kwaliteit van indicatieaanvragen’. Haar taken omvatte:

 • Het opstellen van een projectplan;
 • Het verkennen (en zo mogelijk aanvragen) van subsidiemogelijkheden;
 • Het geven van advies.

Daarnaast ondersteunde ze de directeur bestuurder bij beleidsontwikkeling in regio Breda met de gemeente Breda en andere externe samenwerkingspartners in de regio.

Project 4 Sint Antonius Ziekenhuis
Projectleider

Als projectleider in het St. Antonius Ziekenhuis was Laura verantwoordelijk voor de interne processen rondom de nieuwbouw en verhuizing van het Cathlab. Haar project omvatte de volgende aspecten:

 • In kaart brengen en aansturen van deze interne processen en de daarbij behorende activiteiten;
 • Betrokken bij de planning rondom de nieuwbouw van het Cathlab.

De opdrachtgevers van SMO en St. Antonius waren zo enthousiast over de bijdrage van Laura, dat ze bij beide organisaties in dienst blijft en verder mag werken binnen deze functies. Laura, bedankt voor je inzet van de afgelopen 2 jaar en we wensen je veel plezier in de rest van je carrière.

/ Laura van Schie
MSc Health Sciences
HBO-V

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogs: blog Kim, blog Chris of blog Esther.

Project bij TriviumMeulenbeltZorgProject bij Fokus Wonen Project bij SMO Breda Project bij Sint Antonius Ziekenhuis