Thomas Mijn Traineeship in een notendenop

Het is inmiddels ongeveer 18 maanden geleden dat ik begon met hét Traineeship in de zorg bij High Select. Gedurende deze periode heb ik al drie projecten afgesloten en op het moment van schrijven ga ik binnenkort beginnen met mijn laatste project. Tijdens deze projecten is mijn netwerk gegroeid, heb ik veel geleerd over welk type functie mij energie geeft en welke vaardigheden goed aansluiten bij mijn persoonlijkheid.

Samenvatting van de projecten als onderdeel van het High Select Traineeship

Coördinerend Adviseur Services bij Vilente

Zoals beschreven in mijn vorige blog ben ik gestart als Informatieanalist bij ONSwelzijn waar ik uiteindelijk ben doorgegroeid naar Adviseur en Projecteigenaar. Vervolgens heb ik Vilente de afgelopen 7 maanden 32 uur per week ondersteund als Coördinerend Adviseur Services. Vilente is een ouderenzorg organisatie waar wonen, zorg en behandeling aangeboden wordt in de gemeente Ede, Renkum en Wageningen. Gedurende mijn project bij Vilente heb ik ondersteund op het gebied van beleid, met operationele zaken, het begeleiden en coördineren van projecten, beheren van begrotingen en ondersteunen van de Teamleiders. Hierbij moest ik veel schakelen met interne collega’ s op verschillende niveaus, maar moest daarbij ook de verbinding zoeken en leggen met externe leveranciers en andere zorgorganisaties. Kortom: een zeer diverse en uitdagende functie waarbij ik in korte tijd erg veel heb geleerd en voor die kans ben ik Vilente erg dankbaar.

ElkWelzijn als Interne Adviseur van Teamleiders en Directeur/Bestuurder

Gelijktijdig heb ik de afgelopen 7 maanden ElkWelzijn ondersteund voor 8 uur per week als Interne Adviseur van de Teamleiders en Directeur/Bestuurder. ElkWelzijn is de welzijnsorganisatie van Culemborg en omgeving. Een organisatie die zich inzet voor een leefbare samenleving voor álle Culemborgers. Ik heb geholpen met onder andere advies rondom de PDCA-cyclus, GSMA-methode, werkplannen en verantwoording over de uitgevoerde dienstverlening.

Mijn laatste project bij Netwerk Acute Zorg Brabant

Binnenkort zal ik gaan beginnen aan mijn laatste project bij Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB). Zij zorgen voor een optimale acute zorgketen door lacunes in de keten op te sporen, door goede afstemming en samenwerking tussen ketenpartners en door het delen van kennis in het netwerk. De functie die ik mag gaan vervullen is Adviseur Acute Zorg & Projectleider. Een uitdagende functie waar ik veel zin in heb om zo mijn Traineeship goed af te kunnen ronden!

De toegevoegde waarde van het High Select Traineeship

Tijdens mijn periode bij het High Select Traineeship heb ik bij verschillende Opdrachtgevers mogen werken waardoor ik een beter beeld heb gekregen van welk type organisaties mij liggen. Hierbij horen ook diverse keren solliciteren waardoor ik ook bij het sollicitatie proces aanvullende vaardigheden heb geleerd die ik als waardevol ervaar. Deze ‘luxe’ om met verscheidende organisaties en functies in aanraking te komen is een van de hoofdredenen geweest om voor het High Select Traineeship te kiezen ben ik blij dat High Select dit heeft kunnen realiseren. 

/ Thomas Scheepers

MSc Global Health
MSc Healthcare Policy
BSc Biomedische Wetenschappen

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees?

Bekijk ook deze blogs: Begeleiding tijdens het High Select Traineeship, Thomas Scheepers over Het High Select Traineeship en Ontwikkeling of Het Traineeship in de Zorg: Natalie over haar eerste project