Tessa: “De kans om mensen te helpen en écht iets te kunnen betekenen in de maatschappij wilde ik maar al te lief pakken.”

In april 2021 heeft Tessa haar Traineeship bij High Select succesvol afgerond. We kijken terug op de afgelopen twee jaar waarbij Tessa projecten uitvoerde bij Hago Zorg, Nierstichting Nederland, SPKS, SGE en huisartsenopleiding Nederland.

Tessa schreef het volgende in haar Testimonial: “Door dit Traineeship wil ik mijn kijk en ervaring op het gebied van Zorg en Welzijn zowel vergroten als verbreden, Ik hoop in de komende twee jaar bij te dragen aan de gezondheidszorg!”

Lees snel verder om te zien hoe zij dit heeft waar gemaakt!

Project 1: Hago Zorg – Communicatiemedewerker

Tessa heeft binnen haar functie proposities uitgewerkt waarin de hoofddiensten in de Zorg die Hago Zorg aanbiedt worden beschreven. Tessa heeft daarnaast een contentstrategie opgezet waarin ze de praktijkverhalen over de werkzaamheden van medewerkers presenteerde. Deze werkte zij uit in onder andere nieuwsberichten, storytelling, artikelen en video’s. Deze content is gepubliceerd op de website van Hago Zorg.

Verder werkte Tessa de communicatie rondom een actie en pilot uit in samenwerking met meerdere managers en contactpersonen op locatie. Tessa heeft de start van de pilot gecoördineerd. Ook heeft ze hierover een video ontwikkeld en een artikel geschreven.

Daarnaast maakte Tessa onderdeel uit van een projectgroep Marktonderzoek. Binnen deze projectgroep onderzocht ze hoe zorgondersteuning op de markt kan worden aangeboden. Tessa was onder andere verantwoordelijk voor de planning en het uitwerken van de interviews voor dit onderzoek.

Project 2: Nierstichting Nederland – Projectmedewerker Communicatie & onderzoeksbeleid

Binnen deze functie was Tessa verantwoordelijk voor het volgende:

 • Het samenvatten van rapporten over missie-gedreven onderzoeksbeleid ter input voor de vernieuwing van het onderzoeksbeleid;
 • Het verzamelen van feiten en cijfers ter ondersteuning van de donorcampagne en deze samenvatten in factsheets. Deze sheets worden intern en extern gebruikt;Het opstellen van een draaiboek en script om het onderzoek over het optimaliseren van peritoneaaldialyse in het UMCU in beeld te brengen. Samen met een filmploeg ontwikkelde ze video’s en foto’s. Verder schreef ze een artikel over dit onderzoek;
 • Het herzien van inhoudelijke factsheets voor professionals;
 • Het maken van de brochure van de Nierstichting Challenge en het uitlichten van projecten in diverse artikelen;
 • Het opzetten van een onderzoek met interviews over de grootste doorbraken binnen nierzorg om te achterhalen waar de focus binnen het nieuwe missie-gedreven onderzoeksbeleid moest liggen;Het schrijven van een samenvatting voor het Innovatieprogramma van de geclassificeerde gehonoreerde onderzoeken.

Project 3: High Select – Projectmedewerker

 • Tessa heeft als Projectmedewerker de volgende taken binnen High Select opgepakt:
 • Een onderzoek naar de generaties Y en Z en een bijbehorend advies geschreven;
 • Een onderzoek naar ‘ het dichterbij brengen van Alumni’ binnen de High Select organisatie en bijbehorende infographic gemaakt;
 •  Het beleid schrijven van Social Media gebruik in de organisatie;
 • Het organiseren van High Select activiteiten.

Project 4: SPKS – Adviseur Strategisch beleid

In samenwerking met twee andere Trainees heeft Tessa een adviesrapport geschreven over het werven van nieuwe donateurs en andere mogelijkheden op financieel gebied. Hierbij adviseerden ze over toekomstige richtingen, valkuilen en kansen.

 • Het rapport bestond uit drie onderdelen:
 • Onderzoek naar donateurs en de huidige doelgroep;
 •  Financieel beleid 2020 en de wensen voor de toekomst;
 • Communicatieplan en de uitvoering hiervan.

Tessa deed onderzoek naar de donateurs en de huidige doelgroep, schreef het communicatieplan en schreef mee aan de financiële analyse en analyse activiteiten.

Project 5: SGE – Communicatiemedewerker

Tessa’s rol als communicatiemedewerker bestond voornamelijk uit het coördineren en uitwerken van communicatiemiddelen richting SGE-medewerkers en patiënten.Haar werkzaamheden waren onder andere:

 • Invulling geven aan diverse campagnes binnen de gezondheidscentra, zoals Stoptober en Medgemak;
 • Meewerken binnen het strategische programma ‘Vernieuwing’, waaronder digitalisering van de dienstverlening;
 • Het beheer van het SGE-intranet en diverse SGE-websites;
 • Het schrijven, redigeren en coördineren van advertorials, nieuwsberichten, voorlichtingsfolders, jaarbeeld en content (on- en offline);
 • Content schrijven en vormgeven voor Social Media.

Project 6: Huisartsopleiding Nederland – Communicatiemedewerker

Tessa is voornamelijk verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Hoofdredacteur en penvoerder van het jaarverslag 2020 van Huisartsopleiding Nederland;
 • Positionering van Huisartsopleiding Nederland middels een nieuwe website; o.a. intakes met Programmamanagers/ Projectleiders over inhoudelijke teksten, herschrijven van webpagina’s en het herzien van documenten;
 • Content-ontwikkeling: het schrijven en redigeren van teksten en (laten) maken van beeldmateriaal voor websites, artikelen en nieuwsberichten.
 • Het opstellen en uitvoeren van communicatie(actie)plannen in samenwerking met een coördinator, projectleider en/of projectondersteuner;
 • Het opzetten van een online intranet voor het samenwerkingsverband Huisartsopleiding Nederland;

Zoals in de projectomschrijvingen is te lezen, heeft Tessa haar kijk en ervaring op het gebied van Zorg en Welzijn vergroot en verbreedt door het uitvoeren van 6 verschillende Projecten.

Tessa gaat de functie van Communicatiemedewerker bij Huisartsopleiding Nederland dit jaar verdere invulling geven. Zo gaat ze zich bezighouden met het ontwikkelen van een communicatieplan om de communicatie krachtig en eenduidig neer te zetten.

Tessa, bedankt voor de afgelopen twee jaar. Je hebt veel Projecten uitgevoerd en prachtig werk neergezet. Tot bij het Alumnidiner!

Groet,

Je collega’s van High Select

/ Tessa Hazekamp

MSC Communicatiewetenschappen

MSc Health Sciences

BSc Gezondheid en Leven

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Tessa: “Daarnaast vind ik het erg fijn dat je wordt ondersteund op het gebied van persoonlijke ontwikkeling; Coaching, een Intervisiegroep, Trainingsweekenden en Inspiratiesessies.”

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogs: blog Rosa, blog Myrthe , blog Laura of blog Esther.

Hago Zorg - startersfunctie in de richting van Communicatie in de ZorgNierstichting Nederland- functie in de richting van Communicatie in de ZorgStichting SPKS- functie in de richting van Communicatie in de ZorgSGE- functie in de richting van Communicatie in de Zorg Huisartsenopleiding Nederland - Functie in de richting van Communicatie