Rob is trainer bij High Select en geeft de Training Lean Management. De afgelopen tijd heeft hij op de Intensive Care voor corona patiënten gezorgd. Tijdens de afgelopen online Inspiratiesessie heeft Rob ons meegenomen in zijn werk als verpleegkundige op de IC in deze Corona tijden: Hoe ziet Rob Lean terug op de IC en wat zou er volgens hem beter kunnen?

Een groot verschil met de reguliere IC en de IC die ingericht moest worden op corona is het grote aantal patiënten. Rob vertelde ons dat de IC hier de eerste dagen nog niet op berekend was en de IC onder druk stond. De benodigde spullen lagen nog niet in de kastjes en de inrichting was niet geschikt voor dit nieuwe type patiënt. De eerste dagen werkte iedereen op overlevingsstand en werd er geen tijd besteed aan het optimaliseren van processen. Maar, vertelde Rob, binnen een aantal dagen werd er al een proces rondom corona ontwikkeld en werd de IC steeds meer volgens vaste procedures en rollen ingedeeld. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik maken van buddy’s en omloopmensen en het instellen van vaste pauzemomenten. De conclusie van Rob is dat Lean zeer geschikt is in crisissituaties. Het is echter niet mogelijk om dit al in de eerste paar dagen tijdens een dergelijke situatie toe te passen. Een ander voorbeeld van een toepassing van Lean is de manier waarop patiënten op de IC worden omgedraaid. In China werd hier een methode voor bedacht en gedeeld onder ziekenhuizen, waardoor een patiënt in vier minuten kon worden omgedraaid, terwijl dit vroeger een half uur kon duren. Tot slot zou er wat Rob betreft wel meer naar faciliterend leiderschap worden gegaan en meer ruimte kunnen worden gegeven voor de initiatieven van medewerkers. De afgelopen tijd heeft hem bewust gemaakt van het feit dat de kennis op de werkvloer zit en het belangrijk is dat er gekeken wordt naar wat medewerkers nodig hebben om goed te kunnen functioneren.