Trainee Rosa Kimman

Trainee Rosa

“Ik merkte al gauw dat ik veel leuk vond, daarom ben ik gaan kijken naar Traineeships: ik wilde mezelf verder ontwikkelen terwijl ik werkervaring opdeed.”

Rosa heeft maar liefs 5 projecten uitgevoerd bij Stichting Bartiméus, Sint Jacob, Vital Innovators en St Antonius ziekenhuis. Rosa heeft veel bereikt binnen haar Traineeship. Lees snel verder over de prestaties van Rosa in de afgelopen twee jaar.

Project 1: Stichting Bartiméus – Projectmedewerker

Stichting Bartiméus was in transitie naar een meer klantgerichte organisatie. Dit werd gerealiseerd door het opstellen van marktplannen die werden gericht op gedefinieerde klantgroepen. Rosa had een sturende en ondersteunende rol binnen het projectteam. Ze heeft het volgende gerealiseerd binnen het project:

 • Overzichtelijk in kaart gebracht wie de klanten en cliënten zijn en welke producten en diensten Bartiméus levert;
 • Inzichtelijk gemaakt hoe Bartiméus deze producten en diensten bekostigt;
 • Het houden van interviews met experts omtrent deze diensten en producten;
 •  Het analyseren van geleverde documenten;
 •  Het ontwikkelen van een (product-) diensten-catalogus waarin alle diensten en producten van Bartiméus worden samengebracht.

Project 2: Sint Jacob – Kwartiermaker Zorginnovatie

Rosa heeft het innovatieteam aangestuurd omtrent het behouden en verbeteren van de geleverde zorg. Daarnaast heeft ze drie pilots met het team uitgevoerd.

Binnen dit project heeft ze het innovatieteam gemotiveerd om kennis te verspreiden en te borgen in de organisatie. Dit werd onder andere gedaan door:

 • In samenwerking met de afdeling Communicatie nieuwsberichten te verspreiden en een informatiemarkt op te zetten;
 • In kaart te brengen welke innovaties al geïmplementeerd zijn en waar behoefte aan is bij cliënten, medewerkers en naasten;
 • Te onderzoeken op welke manier de stichting kan zorgen voor continu gebruik en evaluatie van huidige en nieuw geïmplementeerde innovaties;
 • Het opstellen van een businesscase voor een pilot en deze opzet als blauwdruk gebruiken voor de opzet van andere businesscases.

Project 3: Vital Innovators – Projectcontroller en onderzoeken

Rosa vervulde bij Vital Innovators drie rollen.

In haar eerste rol ondersteunde ze regio’s van huisartspraktijken bij het mogelijk maken van online inzage van patiëntgegevens en overige e-Health mogelijkheden als projectcontroller.

Dit betekende dat ze de planning managede en zorgde dat iedereen de taken binnen de afgesproken tijd nakwam. Of dat, indien dit niet mogelijk was, de redenen hiervoor duidelijk en besproken waren.

Binnen haar tweede rol heeft Rosa een conceptdocument geschreven aan de hand van een onderzoek naar de Richtlijn HASP (Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen Huisarts en Medisch Specialist). In dit onderzoek is beschreven hoe de informatie-uitwisseling tussen huisartsen en medisch specialisten verbeterd en versneld kan worden middels het inbouwen van zorginformatiebouwstenen (zib’s). Rosa heeft in het conceptdocument de inleiding en het advies geschreven.

Bij haar derde rol onderzocht Rosa diverse mogelijkheden van communicatie tussen professional-professional en professional-patiënt, om advies te kunnen geven over het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen.

Project 4: Stichting Bartiméus – Productmarketeer

Als Productmarketeer was Rosa de schakel tussen de managers, de productmarktstrateeg en de marketeer. Op basis van de jaarplannen omtrent het aanbod van Bartiméus heeft Rosa onderzocht welke behoeften de verschillende doelgroepen hebben en hoe de organisatie hier (beter) op kan aansluiten. Vervolgens is Rosa met inhoudsdeskundigen in gesprek gegaan over de inhoud van de huidige en mogelijk nieuwe producten.

Project 5:  St. Antonius ziekenhuis – Beleidsadviseur

Als beleidsadviseur bij het St. Antonius ziekenhuis adviseerde Rosa de afdelingen OK, IC en CSA (Centrale Sterilisatie Afdeling).

Rosa is betrokken geweest bij veel verschillende projecten. Eén van de grotere projecten waar Rosa mee bezig is, is de renovatie van het OK complex en de opschaling van de operaties na corona.

Daarnaast is Rosa bezig met een aantal andere projecten, namelijk:

 • Santeon (meetings voorbereiden);
 • Investering van Robotchirurgie;
 • Een nieuwe pijnbehandeling methode voor kankerpatiënten;
 • Verbeteren van de functie van Heatercoolerunits;
 • Value-based health care;
 • Vastleggen van de afspraken rondom een nieuwe werkwijze van vatenoperaties;
 • Landelijke opschaling IC Bedden.

Rosa blijft na haar Traineeship bij High Select bij St. Antonius ziekenhuis werkzaam in de rol van als beleidsadviseur. We wensen haar veel succes bij het St. Antonius!

Groet,

De collega’s bij High Select.

/ Rosa Kimman

MSc Health Economics, Policy & Law

BSc Gezondheidswetenschappen

Rosa: ”High Select is een bedrijf met jonge werknemers en dat merkte ik meteen toen ik binnenstapte, en dat is erg gezellig.”

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogs: blog Myrthe , blog Susan of blog Kim.

Opdrachtgever Bartiméus