Amber: “Ik wil een functie waarin ik écht iets kan betekenen en waarin ik een bijdrage kan leveren aan de maatschappij. Organisaties in de Zorg- en Welzijnssector zijn naar mijn mening één van de belangrijkste organisaties in onze samenleving, omdat ze een cruciale rol spelen in de kwaliteit van ons Welzijn”.Trainee Amber School

In augustus 2021 heeft Amber haar High Select Traineeship succesvol afgerond. We kijken terug op een leerzame periode van twee jaar waarin zij geslaagde projecten uitvoerde bij Ambulancezorg Gelderland-Zuid, Zorggroep DOH en SGE

Project 1: Ambulancezorg Gelderland-Zuid – Projectleider

Sinds september 2018 dienen verpleegkundigen bij elke ambulancerit het ‘’tabblad verward gedrag’’ in te vullen, indien de patiënt die zij vervoeren verward gedrag vertoont. De data wordt landelijk verzameld voor het VWS.

Amber was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategie, om ervoor te zorgen dat  de verpleegkundigen het ‘’tabblad verward gedrag’’ invullen op het moment dat ze een verward persoon treffen.

Amber heeft de volgende stappen ondernomen om het project te voltooien:

 • Het aanspreken, motiveren en informeren van de verpleegkundigen over het belang van volledige registratie;
 • Het toezien op een volledige controle op de rittenregistratie en bij onjuistheden deed ze navraag bij de verpleegkundigen;
 • Het verzamelen van feedback van de verpleegkundigen over het tabblad;
 • Het inbrengen van de feedback in de landelijke projectgroep;
 • Het verwerken, analyseren en aanleveren van de verkregen data met behulp van de BI-tool aan Ambulancezorg Nederland.

Project 2 & 3: Zorggroep DOH & SGE– Projectmedewerker

Amber maakt deel uit van een DOH-SGE werkgroep Wijkgerichte Samenwerking. De werkgroep heeft een programma opgezet, waarmee ze de huisartsenpraktijken stimuleren en faciliteren om met wijkgerichte samenwerking aan de slag te gaan.

Hiervoor heeft Amber de volgende stappen ondernomen:

 • Het analyseren van de visie van huisartsen en andere praktijkmedewerkers ten opzichte van wijkmanagement en de stand van zaken binnen de huisartsenpraktijken en binnen de wijken;
 • Het ontwikkelen van een programma, passend bij de huidige omstandigheden in de regio en wijken en bij de behoeftes omtrent wijkgerichte samenwerking;
 • Het voorlichten en motiveren van huisartsen en andere praktijkmedewerkers om aan de slag te gaan met (het programma) wijkgerichte samenwerking;
 • Het faciliteren van huisartsenpraktijken om de wijkgerichte samenwerking te intensiveren / op te zetten;
 • Het opbouwen en onderhouden van een netwerk in de regio, om samenwerking te zoeken met en in te spelen op andere organisaties;
 • Een bijdrage leveren aan het uitbouwen en inbedden van de wijkgerichte samenwerking binnen DOH, SGE en binnen de regio;

Daarnaast is Amber procesbegeleider / secretaris van de Stuurgroep binnen het samenwerkingstraject tussen DOH en SGE. Tot slot heeft ze namens DOH de evaluatie verzorgd voor een pilot omtrent het zorgaanbod voor patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Na haar Traineeship blijft Amber werkzaam bij DOH in de rol van Projectleider Wijkmanagement.

Amber, bedankt voor jouw inzet en veel succes!

Groet,

Je collega’s van High Select

/ Amber School
MSc Business Administration
BSc Bedrijfskunde

Amber: “Tegelijkertijd investeert High Select veel in trainees, door middel van het uitgebreide programma van trainingen, intervisies en coaching. Daardoor ben ik ervan overtuigd dat ook mijn persoonlijke ontwikkeling de komende twee jaar niet stil staat.”

High Select biedt jonge academici de mogelijkheid om vanuit een Traineeship gedurende twee jaar brede kennis en ervaring op te doen binnen de zorgsector. Tegelijkertijd biedt High Select organisaties en instellingen binnen de zorgsector de mogelijkheid om voor specifieke projecten medewerkers op tijdelijke basis aan te trekken met elders in de sector opgedane relevante kennis en ervaring.

Heb je interesse in meer succesverhalen van onze Trainees? Bekijk ook deze blogs: blog Grietzenblog Romy of blog Jolijn.

Hago Zorg - startersfunctie in de richting van Communicatie in de ZorgNierstichting Nederland- functie in de richting van Communicatie in de ZorgStichting SPKS- functie in de richting van Communicatie in de ZorgSGE- functie in de richting van Communicatie in de Zorg Huisartsenopleiding Nederland - Functie in de richting van Communicatie